Održana međunarodna konferencija “Obitelji zatvorenika”

Održana međunarodna konferencija “Obitelji zatvorenika”

Od 20. do 23. listopada 2021. održana je 13. godišnja konferencija InterNational Prisoner’s Family Conference, posvećena obiteljima čiji se članovi nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Konferenciju svake godine u Dallasu organizira američka koalicija Advocacy in Action. Zbog aktualne pandemije, i ove, kao i prošle godine, konferencija je održana virtualno.

Međunarodnu konferenciju pratile su online zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica pravobraniteljice Nina Ćurčić, koje su također aktivno sudjelovale u raspravi.

Specifičnost ove konferencije jest to da na njoj kao izlagači sudjeluju osobe koje imaju izravno iskustvo s izdržavanjem kazne zatvora, bilo kao zatvorenici, članovi njihovih obitelji, odvjetnici zatvorenika, njihovi socijalni radnici i drugi stručnjaci koji pomažu zatvorenicima ili sudjeluju u određenoj fazi pravosudnog postupka.

Teme su i ove godine bile vrlo različite i odnosile su se na: dječja prava, utjecaj lišavanja slobode osobe na različite teškoće, COVID-19 i njegov utjecaj na ovu problematiku, gubitak bliskih osoba dok je osoba u zatvoru, hospicij za zatvorenike, podršku obitelji zatvorenika, ljudska prava koja ne završavaju na zatvorskim vratima. Govorilo se i o “tranziciji iz zatvaranja u slobodu”, o empatiji, reintegraciji zatvorenika i izazovima s kojima se susreću te osobe pri uključivanju u zajednicu, o rehabilitaciji i značenju uvjetnog otpusta i pomilovanja, te kako obitelj i pozitivno okruženje mogu olakšati rehabilitaciju. Raspravljalo se i o osviještenosti o postojanju socijalne nejednakosti i o načinima da se ona prepozna i smanji, što uključuje i pomoć pojedincu pri pronalasku zaposlenja, ostvarivanju zdravstvenih usluga i mjesta za stanovanje, kao i pomoć odvjetnicima te lokalnim tijelima odnosno policiji i sudovima. Bilo je riječi i o mentalnom i fizičkom zdravlju obitelji čiji je član u zatvoru, te o tome kako izbjeći stigmatiziranje i koje su tehnike samopomoći.

Zanimljiva je bila i usporedba zatvorskih sustava u SAD i u Europi, sa zaključkom sudionika da je u Europi snažnije prisutan humanistički pristup zatvorenicima i jače poštovanje njihovih ljudskih prava. Također se na konferenciji moglo čuti niz dojmljivih osobnih priča, iskustava i svjedočenja.