Okrugli stol Hrvatske komore socijalnih pedagoga “U potrazi za rješenjima”

Okrugli stol Hrvatske komore socijalnih pedagoga “U potrazi za rješenjima”

Hrvatska komora socijalnih pedagoga organizirala je 15. travnja 2021. Okrugli stol pod nazivom “U potrazi za rješenjima” u prostoru Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. Na poziv predsjednice Hrvatske komore socijalnih pedagoga Alme Marije Rovis Brandić, na tom je skupu sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević te je održala izlaganje.

Organizatori skupa istaknuli su kako su socijalni Hrvatska komora socijalnih pedagoga svjesna aktualnih potreba ozbiljnih, strukturalnih promjena unutar sustava socijalne skrbi, kao i ustanova u kojima se provodi tretman djece i mladih.

Na Okruglom stolu sudjelovali su i Voditeljica Odjela za djecu i obitelj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Crnoja, koja je iznijela planove za poboljšanje brige o najboljem interesu djece i mladih u sustavu socijalne skrbi, zatim ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravka Brezak Stamać, koja je govorila o aktivnostima Agencije u traženju rješenja unutar sustava odgoja i obrazovanja te sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić koja je ukazala na mogućnosti poboljšanja suradnje između sustava socijalne skrbi i sustava pravosuđa. Predsjednici strukovnih komora psihologa i socijalnih pedagoga, te strukovnih udruga socijalnih radnika, psihologa i socijalnih pedagoga tom su prilikom iznijeli prijedloge i viđenja doprinosa struke u poboljšanju stanja u sustavu socijalne skrbi, istaknuvši potrebu suradnje struka u traženju rješenja u brizi o zaštiti prava djece i mladih.

Pravobraniteljica Pirnat Dragičević u svojem je izlaganju istaknula kako je zaštita prava i dobrobiti djece odgovornost cijeloga društva, a posebno onih sustava koji obuhvaćaju gotovo svu djecu. Ukazala je kako njezin Ured, kroz sva dosadašnja godišnja izvješća o radu, odnosno brojne preporuke koje upućuje nadležnim institucijama, ukazuje na brojne poteškoće i nedostatke koje proizlaze iz prenapregnutosti i zapuštenosti sustava socijalne skrbi. Preporuke koje se odnose na nužnost dodatnog zapošljavanja stručnih djelatnika, rasterećenje djelatnika od brojnih administrativnih poslova, osiguravanje primjerenih radnih uvjeta, pravovremenu podršku i stručnu pomoć nadležnog ministarstva, te na potrebu kontinuirane edukacije stručnjaka i nove organizacije rada centara za socijalnu skrb, sadržajno su identične iz godinu u godinu, budući da se promjene u funkcioniranju sustava ne događaju.

Naglasila je kako u aktualnim uvjetima, obilježenim pandemijom Covida-19 te krizom izazvanom potresima, postojeći sustav ne može odgovoriti sve složenijim i zahtjevnijim okolnostima izmijenjenim uslijed porasta siromaštva te socijalnih, ekonomskih i drugih problema i rizika s kojima se suočava sve veći broj obitelji. Zbog toga je neophodna reorganizacija i poboljšanje sustava, uz prilagođavanje okolnostima u kojima djeluje. Navela je i važnost uspostave međuresorne suradnje u svim segmentima zaštite prava i dobrobiti djece, kako to propisuje Konvencija o pravima djeteta i nacionalna regulativa.