Okrugli stol „Multidisciplinaran pristup u pružanju potpore obiteljima s problemom ovisnosti“

Okrugli stol „Multidisciplinaran pristup u pružanju potpore obiteljima s problemom ovisnosti“

Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji se svake godine obilježava u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca, u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 14. prosinca 2023. održan je okrugli stol pod nazivom „Multidisciplinaran pristup u pružanju potpore obiteljima s problemom ovisnosti“ na kojem su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva i terapijskih zajednica, bolnica, Županijskih zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, središnje službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad, obiteljskih centara, a na kojem je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić.

Na okruglom stolu bilo je govora o aktualnim izazovima i mogućnostima za unapređenje skrbi o obitelji s problemom ovisnosti.

Sudionike okruglog stola pozdravila je Sanja Mikulić, voditeljica Službe za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja je u svojem izlaganju predstavila strateški okvir zaštite ranjivih skupina u populaciji osoba s problemom ovisnosti te naglasila potrebu kvalitetnijeg praćenja rodnog aspekta problematike ovisnosti, kao i stavljanje jačeg naglaska na multidisciplinaran pristup i kontinuiranu suradnju različitih sustava.

U nastavku skupa, Mia Mardešić iz HZJZ-a prikazala je problematiku ovisnosti u obitelji, a bilo je govora i o stilovima roditeljstva u kontekstu zaštite djece u riziku od razvoja ovisnosti. O koherentnom pristupu u tretmanu roditelja s problemom ovisnosti govorila je Snježana Šalomon iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Lidija Bandić iz Reto centra sudionike okruglog stola upoznala je s potrebama, preprekama i izazovima u radu s majkama s problemom ovisnosti u terapijskoj zajednici koja može primiti na smještaj majke zajedno sa djecom.

Na skupu je posebno istaknuta potreba za multidisciplinarnim pristupom u radu s obiteljima u kojima postoji problem ovisnosti, kao i jačanje obiteljskog pristupa u tretmanu liječenja ovisnosti.

U okviru rasprave, istaknuta je potreba daljnjeg razvoja odgovarajućih programa te usklađivanja postupanja između različitih sektora u pružanju skrbi ranjivim skupinama i obiteljima s problemom ovisnosti, pri čemu bi potporu trebao dati i Protokol o postupanju i suradnji između zdravstvenog, socijalnog i kazneno-represivnog sustava koji je u postupku donošenja, a usmjeren je i na ranjive skupine poput žena, rodilja, dojilja, djece roditelja s problemom ovisnosti i maloljetnika koji eksperimentiraju s drogama. Također, istaknuta je i važnost kvalitetnog praćenja osoba s problemom ovisnosti u odnosu na sva sredstva ovisnosti, a posebice ranjivih skupina, što je temelj za kreiranje budućih politika i programa na nacionalnoj razini.