Opatija: Izložba “Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djece”

Opatija: Izložba “Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djece”

Opatija2U galeriji “Laurus” u Lovranu 27. ožujka 2015. otvorena je izložba dječjih radova pod nazivom “Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djece”. Riječ je o radovima prijavljenim na likovno-literarni natječaj raspisan u sklopu projekta “Otkrijmo zajedno dječja prava” koji provodi Društvo Naša djeca Opatija, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Cilj projekta bio je poticanje djece da slobodno, spontano i originalno izraze svoje mišljenje, da se spozna koliko djeca poznaju i što znaju o najvažnijem svjetskom dokumentu za djecu te da aktivno sudjeluju u obiteljskom, školskom i općenito društvenom životu u zajednici.

 

Poziv za sudjelovanje u natječaju upućen je djevojčicama i dječacima u dobi od 5 do 15 godina s područja grada Opatije, općina Lovran i Mošćenička Draga  te je sveukupno prijavljeno oko 130 likovnih i literarnih radova. U programu otvaranja izložbe sudjelovala su djeca iz Dječjih foruma Opatije i Lovrana te Dječjeg vrtića Opatija – ogranak Lovran, predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova koje skrbe o djeci s područja grada Opatije, općina Lovran i Mošćenička Draga, a pridružio im se i načelnik Općine Lovran Alan Sanković. Događaj je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar, koja je uz pozdravnu riječ ukazala na njegovu važnost i podržala daljnja nastojanja djece i odraslih u podsjećanju na smisao i značenje Konvencije o pravima djeteta. 

Više o tome pročitajte ovdje. (Foto: http://www.dnd-opatija.hr)