Osijek: Učenice predstavile projekt o nasilju u vezama mladih

Osijek: Učenice predstavile projekt o nasilju u vezama mladih

NasiljeuteenvezamaRegionalni ured pravobraniteljice za djecu u Osijeku u lipnju 2015. slavi osmu godišnjicu svoga rada. U sklopu obilježavanja ove obljetnice savjetnici pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović i Darko Laksar ugostili su 9. lipnja učenice Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića u Osijeku te njihovu pedagoginju Gordanu Popović, koje su im predstavile svoj projekt građanskog odgoja “Nasilne teen veze su bez veze”, s kojim su u svibnju ove godine nastupile na Državnoj smotri projekata građanskog odgoja u Zagrebu.

Prilikom ranije pripreme projekta učenice su razgovarale i sa savjetnicom pravobraniteljice za djecu, koja im je informacijama i savjetima pomogla u nastanku ovoga uspjeloga projekta. Stoga su željele savjetnike upoznati sa svojim cjelovitim radom koji je uspješno prezentiran na Državnoj smotri.

Budući da u nastavnom planu i programu nema dovoljno sadržaja koji pripremaju učenike za odgovorne građane, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića u Osijeku već šest godina provodi programe odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo kroz projekte iz područja Nacionalnoga programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.
Cilj projekata nije samo odgoj i obrazovanje o ljudskim pravima, već odgoj i obrazovanje za ljudska prava kroz obradu raznih aktualnih tema iz života mladih. Svake godine pripremaju se i za Državnu smotru projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Tema o nasilju u adolescentnim vezama zaokupila je učenice zbog svoje aktualnosti, ali i zbog nedovoljnog prepoznavanja svih oblika nasilja. Cilj projekta bio je osvijestiti problem kod svojih vršnjaka te predložiti neka rješenja za promjenu stanja i bolje  suočavanje s ovom pojavom. Svoj projekt su prezentirale i na satima razrednih zajednica u svojoj školi te su i tada od učenika doznale o nedovoljnoj svjesnosti o nasilju u emocionalnim vezama i nepoznavanju načina kako se od toga zaštititi.

U osmišljavanju rješenja tijekom pripreme su, osim sa savjetnicom pravobraniteljice, razgovarale i s brojnim drugim sugovornicima iz udruga PRONI centar i CESI, Centrom za medijaciju te djelatnicima Sigurne kuće iz Osijeka. Predložile su i tri razine rješenja – edukaciju i prevenciju, podizanje razine kritičnosti prema porukama iz medija te izmjenu zakonske regulative. U zaključku su iznijele da nastavljaju sa svojim radom u poticanju mladih na građanski aktivizam.

Učenice su donijele i pokazale pano – postere koje su izradile u okviru projekta, s nizom informacija o problemu nasilja u adolescentskim emocionalnim vezama. Na poticaj savjetnika pravobraniteljice za djecu, postere su ustupili uredu pravobraniteljice na sljedećih mjesec dana, kako bi se i drugi gosti i stranke koje dolaze u ured upoznale s njihovim radom na projektu. Posteri se mogu pogledati u regionalnom uredu u Osijeku (Šetalište P. Preradovića 7/1) svakog radnog dana, do početka srpnja.