Osnovan Savjetodavni odbor za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju

Osnovan Savjetodavni odbor za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike započelo je s provedbom programa ISKORAK, u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Ministarstvom pravosuđa i uprave i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu. Programa ISKORAK usmjeren je unapređivanju procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi i pravosuđa, a provodit će se u razdoblju od siječnja 2021. do siječnja 2023.

Stručnjake su na kreiranje programa potaknule  brojne slabosti u sustavu zaštite djece s problemima u ponašanju, a važan smjer u tome dala su im opažanja i preporuke pravobraniteljice za djecu iz njezinih godišnjih izvješća o radu. Vizija programa je da sva djeca i mladi s problemima u ponašanju otkriju i dosegnu svoje potencijale te ostvare mogućnosti za produktivan i ispunjen život u obitelji i zajednici kroz unapređivanje usluga i ulaganje u kvalitetu podrške i skrbi u skladu s njihovim najboljim interesima.

U tu svrhu u okviru programa formiran  je Savjetodavni odbor za zaštitu i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju koji je svoj prvi sastanak održao putem Zoom platforme 19. travnja 2021. Savjetodavni odbor čine predstavnici nadležnih ministarstava, stručnjaci svih resora, predstavnici stručnih udruga i komora, organizacija civilnog društva koje se bave djecom s problemima u ponašanju, predstavnici znanstvene zajednice, a svog predstavnika dao je i Ured pravobraniteljice za djecu.

Uloga Savjetodavnog odbora bit će praćenje provedbe programa te zagovaranje održivosti njegovih intervencija, a na dugoročnoj sustavnoj razini i osiguravanje stručno-konzultativne podrške i doprinos u daljnjem unapređivanju usluga i skrbi za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Namjera je i omogućiti stvaranje platforme za daljnju promociju i jačanje aktivne participacije djece i mladih u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa, te će u rad Savjetodavnog odbora biti uključena i djeca koja su smještena u ustanove u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa i koja će radu odbora dati korisničku perspektivu.