Padova: radionica o zaštiti djece bez pratnje

Padova: radionica o zaštiti djece bez pratnje
padova_2Vijeće Europe je u suradnji sa Sveučilištem u Padovi organiziralo trodnevnu međunarodnu radionicu o zaštiti prava djece bez pratnje, koja je održana u Padovi od 20. do 22. listopada 2009. Sudionici radionice bili su predstavnici ureda dječjih pravobranitelja i organizacija iz područja zaštite ljudskih prava te eksperti koji se profesionalno bave djecom bez pratnje iz više europskih zemalja. Među njima je bila  i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Radionica, čiji je službeni naziv “The protection of separated or unaccompanied minors by national human rights structures” bavila se pitanjima kao što su osiguravanje skrbnika djeci odvojenoj od roditelja, zaštita njihovih socijalnih prava, posebno prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje te općenito pitanjem kako omogućiti što bolje uvjete za djecu koja su se zatekla u takvim uvjetima. Istaknuti su međunarodni dokumenti, konvencije i direktive koje postavljaju standarde za zaštitu tih prava.

Sudionici radionice izvijestili su o stanju u svojim zemljama, ključnim problemima i rješenjima u praksi. Irska pravobraniteljica za djecu prikazala je primjer dobre prakse ostvarene u izravnom radu s djecom odvojenom od roditelja koja su se uključila u zagovaranje svojih prava. Mlada sudionica tog projekta, sada već punoljetna, došla je u Padovu kako bi osobno svjedočila o svojem angažmanu i suradnji s irskim pravobraniteljstvom u tim aktivnostima.

Pravobraniteljica Mila Jelavić prikazala je stanje i praksu u Hrvatskoj u tom području te je izvijestila o aktivnostima Ureda u vezi sa zaštitom prava djece stranaca odvojene od svojih obitelji. Napomenula je da Ured izdao i zbornik “Djeca bez pratnje” u kojem različiti stručnjaci razjašnjavaju brojna pitanja važna za zaštitu te populacije.