Pravobranitelj za djecu

Budva: CRONSEE o zaštiti djece na internetu

Budva: CRONSEE o zaštiti djece na internetu

Redovita godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe CRONSEE, održana od 12. do 14. rujna u Budvi u Crnoj Gori, bila je posvećena temi zaštite djece od zloupotrebe putem interneta. Sudionici skupa bili su predstavnici...

More