Poruka uz Dječji tjedan 5. – 11. listopada: Pričajmo s djecom, slušajmo djecu!

Poruka uz Dječji tjedan 5. – 11. listopada: Pričajmo s djecom, slušajmo djecu!

Prvi ponedjeljak u listopadu u Hrvatskoj se redovito obilježava kao Međunarodni dan djeteta, a cijeli se tjedan slavi kao Dječji tjedan ispunjen aktivnostima namijenjenih djeci i promociji dječjih prava. Ove godine će se zbog epidemije svi ti programi i susreti morati odvijati u skladu s epidemiološkim mjerama, razgovori i sastanci s djecom održavat će se često i online, ali važno je da ne odustanemo od tih razgovora.

U situaciji kad još uvijek svakodnevno sa zabrinutošću pratimo priopćenja stožera o broju oboljelih od Covida-19, kad smo i dalje preplavljeni brigom za djecu i mlade i željom da ih zaštitimo od svih rizika i opasnosti, na trenutke se čini da zaboravljamo da djeca nisu samo „objekt naše brige“, već da su ona osobe sa svojim vlastitim razmišljanjima, osjećajima i željama. Dječji tjedan jedan je od podsjetnika na to, ali iznimno je važno da to imamo na umu svakoga dana.

Svako dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje o svim pitanjima koja se odnose na njega i utječu na njegov život, a odrasli to mišljenje trebaju razmotriti i uzeti u obzir kad donose odluke koje se tiču djece. O tome govori članak 12. Konvencije o pravima djeteta, koji je primjenjiv u svim područjima života djece, a također predstavlja i jedno od temeljnih načela Konvencijenačelo participacije ili sudjelovanja djece. Poštovati dječja prava znači – osim štititi ih od nasilja i diskriminacije, osigurati im zdravi razvoj te ostvarivanje punih potencijala – i omogućiti im aktivno sudjelovanje u društvu. Ali taj dio prava mi odrasli često zanemarujemo, a često ga ni ne razumijemo baš najbolje.

Kako bismo pomogli boljem razumijevanju tih prava, naš je Ured proveo istraživanje o kojem je prošle godine objavio knjigu “Participacija djece u školi”. Rezultate i glavne poruke istraživanja  prikazali smo i na način primjeren djeci u ilustriranoj brošuri “I ja želim sudjelovati! Participacija djece u školi”. Pozivam sve koji rade s djecom u školi da na našoj stranici preuzmu ova izdanja i koriste se njima u svome svakodnevnom radu.

Boljem razumijevanju dječje participacije u društvu zasigurno će pomoći i “Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju”, koje je nedavno objavio UNICEF sa suradnicima.

Voljeli bismo da Dječji tjedan odraslima bude poticaj za bolje upoznavanje dječjih prava – i kroz prizmu dječje participacije. O tome svi još mnogo trebamo učiti – i djeca, i odrasli.

A učiti možemo i trebamo i od djece. Pričajmo s djecom, pitajmo ih kako su, kako doživljavaju nova pravila koja su nam svima nametnuta zbog zdravstvene krize i poslušajmo doista što nam imaju reći! Poslušajmo njihove ideje i prijedloge o tome kako riješiti neki praktični problem u odnosima među djecom i između djece i odraslih. Razmislimo o tome koliko nas njihova perspektiva može obogatiti.

Ove godine Međunarodni dan djeteta simbolično pada upravo na dan kad se slavi i Svjetski dan učitelja, a iskusni učitelji uvijek ističu da se kvalitetan odgojno-obrazovni proces odvija kao odnos uzajamnog učenja. Potrudimo se svi zajedno da to bude i uzajamna podrška i rast djece i odraslih.

Svoj djeci čestitam Međunarodni dan djeteta, učiteljima čestitam njihov dan, a sve odrasle pozivam da u Dječjem tjednu razmišljaju o dječjem sudjelovanju.

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević