Posjet Centru za posebno skrbništvo Zagreb

Posjet Centru za posebno skrbništvo Zagreb

U sklopu redovitih obilazaka institucija savjetnice pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i Gordana Filipović posjetile su 30. kolovoza 2016. Centar za posebno skrbništvo u Zagrebu, radi uvida u način funkcioniranja posebnog zastupništva za djecu. U razgovoru s ravnateljicom Karolinom Šestak i djelatnicima Centra upoznale su se s načinom rada i problemima s kojima se susreću u radu.

Centar za posebno skrbništvo započeo je s radom 1. rujna 2014. , a uz sjedište u Zagrebu ima i tri dislocirane jedinice u Osijeku, Splitu i Rijeci. Zastupanjem djece bavi se 15 posebnih skrbnika, koji su sukladno zakonskim odredbama pravnici s položenim pravosudnim ispitom, mahom bivši zaposlenici centara za socijalnu skrb ili sudova, te imaju dodatna znanja i vještine za razgovor s djecom. Posebni skrbnici prošli su u suradnji s Pravnim fakultetom Osijek stručno interdisciplinarno usavršavanje prema programu “Komunikacija s djetetom u pravosuđu”, koji je priznat od Europskog udruženja specijalističkih i cjeloživotnih studija o pravima djece.

Predstavnici Centra za posebno skrbništvo su kao probleme istaknuli nedovoljan broj posebnih skrbnika s obzirom na broj slučajeva u kojima djecu treba zastupati posebni skrbnik, veličinu teritorija koji pokrivaju i dislociranost pojedinih sudova, nedostatak financijskih i materijalnih sredstava, osobito službenih automobila koji su im neophodni za obavljanje djelatnosti. Navode da su im automobili potrebni kako bi mogli stupiti u neposredni kontakt s djetetom koje zastupaju posjetom u njegovom obiteljskom domu, koji je nerijetko u vrlo nepristupačnom i prometno izoliranom području.

Zbog nedostatka automobila često nisu u mogućnosti prisustvovati ročištima, zbog čega dolazi do odgode ročišta te se produljuje trajanje postupka. No ima situacija i da suci ne žele odgoditi ročište zbog izostanka posebnoga skrbnika već odluku donose na temelju stanja spisa te tako onemogućuju djetetu da bude aktivna stranka u postupku.

Predstavnici centra navode i probleme u tretmanu posebnih skrbnika u kaznenom postupku, budući da ih sud najčešće ne tretira kao zastupnike djeteta, već kao svjedoke te ih u tom svojstvu i saslušava. U kaznenom postupku do problema dolazi zbog nejasnoća u podjeli uloga između posebnog skrbnika djeteta i opunomoćenika kojeg dijete ima u postupku.