Posjet predstavnika GoodPlanet Foundation iz Francuske

Posjet predstavnika GoodPlanet Foundation iz Francuske

 

U_skoluUred pravobraniteljice za djecu posjetila je 22. studenoga 2010. predstavnica GoodPlanet Foundation iz Francuske i direktorica projekta “On the road to School” Cecile Cros sa suradnicima. U razgovoru sa zamjenicom pravobraniteljice za djecu  Ester Radmilo predstavili su aktivnosti na provedbi natječaja Zaklade GoodPlanet za potpore projektima izobrazbe u Hrvatskoj u iznosu do 50.000 eura.

Na sastanku je bilo govora o ciljevima natječaja i uvjetima koje udruge trebaju zadovoljavati za dobivanje potpore, kao i o elementima koji će biti presudni u odabiru najboljih projekata. Ester Radmilo naglasila je važnost odredbe članka 3. Konvencije o pravima djeteta i odlučivanja o odabiru projekta koji će dati prednost najboljem interesu djeteta. Sudionicima sastanka uručen je i Sažetak Izvješća o radu pravobraniteljice za djecu za 2009. godinu. Predstavnici Zaklade  istaknuli su kako im je želja da o provedbi natječaja i implementaciji najboljih projekata  obavještavaju Ured pravobraniteljice za djecu.

Projekti trebaju imati cilj unapređivanja pristupa obrazovanju, njihovi izravni korisnici trebaju biti djeca u dobi od šest do 15 godina starosti, a Zaklada je osobito zainteresirana za financiranje projekata posvećenih djeci iz rizičnih skupina: osobe s invaliditetom, bolesni, socijalno deprivirani, djeca ulice, djeca bez roditeljske skrbi i manjine.