Posjet Udruzi “Nova budućnost” u Varaždinu

Posjet Udruzi “Nova budućnost” u Varaždinu

foster_careU sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnica Lidija Petrović posjetila je 13. listopada 2011. kuću u Varaždinu, koja djeluje u sklopu Udruge “Nova budućnost”, a u kojoj su smještena djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Cilj posjeta bio je steći uvid u način života, prostor i uvjete u kojima žive djeca.

Tijekom obilaska savjetnica je razgovarala s djecom, predsjednikom Udruge, odgajateljima i domaćicom. Obiđen su cijeli prostor kuće. Razgovor s djelatnicama odnosio se na uključenost roditelja u život djece, zdravstvenu skrb, obrazovanje te na školske i izvanškolske aktivnosti u koje su djeca uključena kao i na suradnju s nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Djeca su u razgovoru sa savjetnicom iznijela svoje dojmove o boravku u Udruzi “Nova budućnost” u Varaždinu, o školi i o aktivnostima slobodnom vremenu, a savjetnica ih je upoznala s radom Ureda pravobraniteljice za djecu te sa sadržajem Konvencije o pravima djeteta.