Posjet ustanovama socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju u Dalmaciji

Posjet ustanovama socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju u Dalmaciji

Sukladno godišnjem planu rada, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović posjetila je ustanove socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju u Dalmaciji. Tako je 26. rujna 2023., zajedno sa savjetnicom Brankom Reić Kukoč,  posjetila Centar za pružanje usluga u zajednici Split te 27. rujna 2023. Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar. Obje ustanove prošle su proces transformacije i deinstitucionalizacije te iz odgojnih domova prerasle u ustanove koje pružaju više institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga za djecu i njihove roditelje.

Obje ustanove, osim usluge smještaja i organiziranog stanovanja za djecu s problemima u ponašanju, pružaju i usluge poludnevnog boravka u ustanovi i u školama za djecu u riziku, savjetovanja za djecu i roditelje te izvršenja odgojnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela.

U Splitu je savjetnica razgovarala s ravnateljicom Marijom Tešijom, a u Zadru sa zamjenicom ravnateljice Nikolinom Žunić Miočić. Razgovarala je i sa stručnim djelatnicima i djecom koji su iznijeli svoje viđenje djelovanja ustanove, a bilo je riječi i o teškoćama s kojima se svakodnevno suočavaju. O zapažanjima nakon posjete Ured pravobraniteljice za djecu izvijestit će nadležno ministarstvo te sukladno svojim ovlastima uputiti preporuke i prijedloge za unaprjeđivanje stanja.