Poziv na razgovor (intervju) – kandidatima za prijam u državnu službu

U vezi s provedbom javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  41/21 od 16. travnja 2021., za radno mjesto savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, rada i gospodarskog iskorištavanja djece i zaštite privatnosti djece – 1 izvršitelj/ica u Zagrebu, sljedeći kandidati koji su prošli prvu  i drugu fazu testiranja pozivaju se na razgovor (intervju), i to kako slijedi:

18. svibnja 2021. godine u prostorijama Male kuće dječjih prava Ureda pravobranitelja za djecu, Nikole Tesle 10/prizemlje, 10000 Zagreb.

Točan redoslijed i vrijeme intervjua s kandidatima pročitajte ovdje.

Komisija za provedbu javnog natječaja