Pravobraniteljica posjetila Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu

Pravobraniteljica posjetila Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu

U sklopu redovitih obilazaka institucija u kojima su smještena djeca, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Gordana Filipović obišle su 28. rujna 2016. Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu. Prihvatilište je u funkciji ponovno nakon renoviranja od ožujka 2016. i služi za smještaj osoba koja su izrazile namjeru za traženje azila u Republici Hrvatskoj.

Puni kapacitet je 600 osoba, a trenutačno ih je na smještaju 560. U Prihvatilište se smještaju pretežno odrasle osobe, djeca samo kao članovi obitelji, a djeca bez pratnje iznimno, ako u Prihvatilištu u Kutini nema dovoljno mjesta. Prema dobivenim podacima, tijekom 2016. godine u Prihvatilištu je bilo smješteno 21 dijete bez pratnje dok se sada na smještaju nalazi desetero djece. Na smještaju je i 62 djece koja su smještena u Prihvatilište sa članovima svoje obitelji.

Brojčani pokazatelji mijenjaju se svakodnevno jer veliki broj obitelji i djece bez pratnje svojevoljno napuštaju Prihvatilište. Upravo velika fluktuacija korisnika smještaja predstavlja znatan problem u organizaciji života, ali i u ostvarivanju prava djece i poduzimanju mjera njihove zaštite. U Prihvatilištu su, uz djelatnike MUP-a, svakodnevno prisutni djelatnici Crvenog križa te brojni volonteri i članovi nevladinih udruga, koje s MUP-om potpisuju sporazum o suradnji, te korisnicima pružaju različite vrste usluga, od radionica za zabavu i kreativno korištenje slobodnog vremena, do učenja hrvatskog jezika, pružanja pravne pomoći i drugih usluga. Nevladine udruge pomažu i u opremanju objekta, financiranju i pokrivanju troškova pojedinih usluga koje se pokažu potrebnima, a ne financiraju se u okviru sustava.

Pravobraniteljica u savjetnica razgovarale su s djelatnicima Prihvatilišta o problemima u vezi s ostvarivanjem prava djece, posebice o ostvarivanju zdravstvene zaštite i prava na obrazovanje.