Predavanje i radionica na 36. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

Predavanje i radionica na 36. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju

U Centru za izobrazbu Ministarstva pravosuđa i uprave zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika je 26. siječnja 2021. održala predavanje i radionicu na 36. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju. Predavanje i radionica održani su uz pridržavanje sigurnosnih preporuka i epidemioloških mjera.

Na predavanju je govorila je o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u zatvoru, o tome što zatvorski sustav može učiniti za djecu te o promjenama i unapređenjima u zatvorima tijekom zadnjih godina.  Naglasila je kako je potrebno osvijestiti potrebe djece kod pravosudnih policajaca,  te da oni mogu, zajedno s udrugama civilnog društva i stručnjacima iz različitih sustava, biti podrška djeci zatvorenika. Prema nizu studija, takav pristup ima pozitivne posljedice za djecu, obitelji zatvorenika i osobe koje se brinu o djetetu, same zatvorenike, ali i na zatvor i njegove djelatnike, zajednicu i društvo.

Izvijestila je i o četrnaestogodišnjim aktivnostima Pravobranitelja za djecu u području prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom ili su u zatvoru, kao i o kvalitetnim praksama i programima iz europskih zemalja, a na temelju članstva Pravobranitelja za djecu u paneuropskoj mreži Children of Prisoners Europe – COPE. Sudionicima je podijeljen “Priručnik za zaposlene u zatvorskom sustavu – Važnost očuvanja obiteljskih odnosa za resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica”, objavljen u izdanju udruge Roditelji u akciji – Roda.