Predavanje na Kineziološkom fakultetu

Predavanje na Kineziološkom fakultetu

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 16. siječnja 2020. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu predavanje i radionicu za tridesetak studenata treće godine studija. Zamjenica pravobraniteljice predavanje je održala kao vanjska suradnica fakulteta, a riječ je o studentima koji pohađaju izborni predmet Djeca u sportu na Katedri za kineziološku psihologiju.

U predavanju je predstavila instituciju Pravobranitelja za djecu te govorila o različitim povredama dječjih prava  u području tjelesnih aktivnosti i bavljenja sportom. Na radionici studenti su se imali priliku upoznati s nekoliko anonimiziranih slučajeva kršenja dječjih prava koji se odnose na neprimjerena ponašanja trenera, povrede na treninzima, kao i s uvjetima u kojima djeca treniraju, koji su često suprotni dječjim potrebama i njihovoj dobrobiti.