Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

megafon djecakU sklopu kolegija Uvod u psihologiju, studentima prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić održala je predavanja o dječjim pravima 3. i 4. prosinca 2013. godine. Tom je prilikom studente upoznala s Konvencijom o pravima djeteta te s ovlastima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu.

 

Dodatno ih je informirala i o pravu djece na sudjelovanje/participaciju u društvu, na sudjelovanje u donošenju odluka i iznošenju mišljenja o temama koje se na njih odnose i koje ih se tiču. Izvijestila ih je  i o načinu rada Mreže mladih savjetnika i savjetnica pravobraniteljice za djecu.