Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

U Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu 26. listopada 2016. savjetnica pravobraniteljice Lidija Petrović, dipl. soc. radnica, održala je predavanje studentima pete godine diplomskog studija socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kolegija “Odabrana područja socijalnog rada – socijalni rad s obitelji”.

Tema predavanje bila je predstavljanje institucije Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske i Konvencije o pravima djeteta UN-a. Također je sa studentima proveden i rad u malim grupama uz temu prepoznavanja dječjih prava, kao i postupanja raznih institucija u situacijama kada je evidentno kršenje dječjih prava.