Predavanje studentima socijalnog rada

Predavanje studentima socijalnog rada

jednakostU sklopu kolegija Uvod u psihologiju, studentima prve godine Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak-Franjić održala je 22. siječnja 2013. predavanje o dječjim pravima.

 

Tom prilikom upoznala je studente sa sadržajem Konvencije o pravima djeteta te s ovlastima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu. Dodatno su informirani o pravu djece na sudjelovanje (participaciju) u društvu u donošenju odluka i iznošenju mišljenja o temama koje se na njih odnose. Predstavila im je i funkciju i način rada Mreže mladih savjetnika i savjetnica (MMS) pravobraniteljice za djecu, kao stalnog dječjeg savjetodavnog tijela.