Predavanje za nastavnike o dječjim pravima

Predavanje za nastavnike o dječjim pravima

djecak_u_skol_klupiU Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića u Belišću, savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović održala je 10. travnja 2012. predavanje za nastavnike “Zaštita prava djece u odgojno-obrazovnom sustavu”.

Savjetnica je pozvana održati predavanje u sklopu projekta koji se provodi u školi pod nazivom “Mala škola ljudskih prava”, a obuhvaća niz interdisciplinarnih aktivnosti za učenike, roditelje i nastavnike koje promiču ljudska i dječja prava i načine njihove zaštite. Osim upoznavanja s pravima, planirane aktivnosti usmjerene su i na osvješćivanje važnosti primjene Konvencije o pravima djeteta u svakodnevnom životu djece, posebice u školi.