Prevencija poremećaja u ponašanju djece u školi

Prevencija poremećaja u ponašanju djece u školi

Okrugli_stol_Osijek_1Na okruglom stolu “Prevencija poremećaja u ponašanju djece u školi”, koji je pravobraniteljica za djecu održala 15. listopada 2010. u Županijskoj gospodarskoj komori u Osijeku, okupilo se osamdesetak sudionika. U raspravi je upozoreno da je nužno uspostaviti bolju koordinaciju i suradnju među resorima kako bi se iskoristio snažni prevencijski potencijal odgojno-obrazovnih ustanova i kako bi se pravodobno spriječilo razvoj poremećaja u ponašanju kod djece.

U uvodnom izlaganju pravobraniteljica Mila Jelavić istaknula je da upravo škola, kao institucija u koju su uključena sva djeca od najranije dobi, posjeduje velike mogućnosti oblikovanja i modifikacije njihova ponašanja te da se u njoj može preventivno djelovati, posebice u radu s djecom koja potječu iz rizičnih obitelji i pokazuju rana odstupanja u ponašanju. Nažalost, škole nerijetko iskazuju nemoć pred takvim problemima, a nedostaje im i pravovremena podrška drugih sustava. Zato često izostaju primjerene rane intervencije koje bi mogle spriječiti daljnje pogoršanje poremećaja.

 Uvodna izlaganja održale su sveučilišne profesorice i vrsne poznavateljice ove teme. Prof. dr. sc. Josipa Bašić s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu govorila je o ulozi i mogućnostima zajednice u prevenciji poremećaja u ponašanju, s naglaskom na odgojno-obrazovni sustav, a dr. sc. Dejana Bouillet s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu izvijestila je o pedagoškoj mjeri produženog stručnog postupka i njezinom zakonskom i stručnom  utemeljenju. Viša savjetnica u osječkoj podružnici Agencije za odgoj i obrazovanje Ružica Pažin-Ilakovac govorila je o prevencijskim programima u sustavu odgoja i obrazovanja. Uime potpredsjednika Vlade RH prof. dr. sc. Slobodana Uzelca, koji je trebao biti jedan od uvodničara, ali nije mogao nazočiti skupu, sudionike je pozdravila njegova savjetnica Ana Balaband. Okrugli stol vodila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.

Sudionici skupa bili su predstavnici škola, centara za socijalnu skrb, obiteljskih centara, dječjih i odgojnih domova, nevladinih udruga, znanstvene zajednice, državnih tijela te lokalne i regionalne uprave. U raspravi je istaknuto kako je nužno poboljšati suradnju osnovnih i srednjih škola s centrima za socijalnu skrb, a upozoreno je i na teškoće u provođenju pedagoške mjere produženog stručnog postupka, koje su dijelom rezultat nejasnog i nedorečenog Pravilnika koji regulira provedbu te mjere.

Zaštita prava i interesa djece rizičnog ponašanja i djece koja manifestiraju poremećaje u ponašanju važno je područje djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu. Tijekom proteklih godina Ured je dolazio do saznanja o učestalom kršenju prava i interesa ove djece u svim segmentima njihovog života pa tako i u obrazovanju. Razlozi takvog stanja izrazito su složeni te zahtijevaju pojačanu pažnju stručnjaka i znanstvenika, kao i intenzivno koordinirano djelovanje nadležnih, kako bi se poboljšala zaštita ove ranjive skupine djece. Prevencija poremećaja u ponašanju nužna je, ne samo radi zaštite djece s tim poremećajima, već i kao uvjet za uspješno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te radi zaštite prava i interesa sve djece u razredu i školi. Zato je pravobraniteljica Mila Jelavić željela i ovom raspravom potaknuti suradnju nadležnih institucija iz različitih resora kako bi, umjesto prebacivanja krivnje s jednih na druge, timski i koordinirano djelovali za dobrobit djece.