Priopćenje: Protiv štetne prakse otvaranja casina i kladionica u neposrednoj blizini škola

Priopćenje: Protiv štetne prakse otvaranja casina i kladionica u neposrednoj blizini škola

Proteklih mjeseci Ured pravobraniteljice za djecu primio je niz pritužbi zbog otvaranja prostora u kojima se priređuju igre na sreću, automat klubova, casina i kladionica, u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova, koje se dogodilo upravo nakon stupanja na snagu odredbi Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (u daljnjem tekstu Pravilnik). Budući da Pravilnik ponovno uvodi obveznu minimalnu udaljenost takvih prostora od odgojno-obrazovnih i drugih objekata u kojima organizirano borave djeca, očito je da su brojni priređivači igara na sreću požurili ishoditi dozvole za rad prije njegovog stupanja na snagu i uvođenja restriktivnijih pravila. Time se, na temelju prije riješene dokumentacije, omogućuje nastavak vrlo štetne prakse otvaranja automat klubova u blizini dječjih vrtića i škola, što upućuje na zanemarivanje zaštite najboljeg interesa djece, kao jednog od temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta.

Ovom prilikom moramo podsjetiti da smo prethodno upozoravali kako je nužno predvidjeti mehanizme koji će osigurati da se odredbe o minimalnoj udaljenosti prostora u kojima se priređuju igre na sreću od odgojno-obrazovnih ustanova primjenjuju i na već otvorene automat klubove, kladionice i slične objekte koji se otprije nalaze u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova.

Nažalost, ta naša inicijativa nije bila prihvaćena ni prilikom dopuna Pravilnika u ožujku 2020., uz obrazloženje Ministarstva financija da se novi prostorni uvjeti neće primjenjivati na postojeće lokacije automat klubova, casina i kladionica, citiramo: „u cilju poštivanja načela pravne sigurnosti“. Podsjećamo da je 2012. godine ovaj Pravilnik promijenjen na štetu i nauštrb djece budući da je tada izbrisana odredba o obveznoj udaljenosti casina i automat klubova od odgojno-obrazovnih objekata od najmanje 500 metara. Time je dugoročno ugrožena dobrobit djece, a posljedice toga štetnog poteza traju sve do danas.

Potaknuti pritužbama zbog nedavnih otvaranja automat klubova u blizini škola (prijavljeni su nam slučajevi u Puli, Solinu i Splitu), u rujnu smo se ponovno obratili Ministarstvu financija. Podsjetili smo da se Republika Hrvatska obvezala da će odgovarajućim zakonodavnim i upravnim mjerama osigurati takvu zaštitu i skrb djeteta kakva mu je prijeko potrebna za njegovu dobrobit (čl. 3. st. 2. Konvencije o pravima djeteta). Upozorivši da država treba osigurati jednaku zaštitu svoj djeci, neovisno o tome koju ustanovu dijete pohađa, naglasili smo da učenici škola u čijoj su blizini, propustom države, otvoreni automat klubovi i/ili kladionice nemaju jednaku razinu zašite kao druga djeca. S obzirom na učestalost i brojnost slučajeva u kojima automat klubovi i casina otprije posluju ili se tek planiraju otvoriti u neposrednoj blizini škola, upozorili smo na propuštanje zaštite najboljih interesa djece, kao jednog od načela Konvencije o pravima djeteta.

Dodatno smo preporučili Ministarstvu financija da žurno poduzme predradnje za ponovnu dopunu odredbi Pravilnika te da osigura:

  • mehanizme primjene odredbe o minimalnoj udaljenosti od odgojno-obrazovnih i drugih mjesta na kojima organizirano borave djeca (škole, klubovi, domovi za djecu…) i za one prostore u kojima se igre na sreću priređuju otprije;
  • da se kao preduvjet za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje casina, automat kluba te uplatnog mjesta za primanje uplata klađenja traži i suglasnost jedinica lokalne samouprave;
  • da se za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje mjesta za primanje uplata klađenja, kao preduvjet, dodatno traži i suglasnost predstavnika stanara;
  • povećanje minimalne udaljenosti prostora u kojima se priređuju igre na sreću (casina, automat klubovi i kladionice) od mjesta na kojima organizirano borave djeca na 1000 metara.

Smatramo da bi se na taj način zaštitilo najbolji interes djece u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, odnosno da bi se prednost dala djeci, a ne priređivačima igara na sreću. Time bi se ujedno roditeljima i odgojno-obrazovnim radnicima olakšala skrb o djeci i mladima te njihovom mentalnom zdravlju.

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.