Program MATRA – konferencija o tretmanu zatvorenika

Program MATRA – konferencija o tretmanu zatvorenika

zatvorMinistarstvo pravosuđa i Uprava za zatvorski sustav, u partnerstvu s voditeljima i izvođačima programa,  16. lipnja 2009. održali su završnu konferenciju “Tretman zatvorenika počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja u hrvatskim zatvorima i kaznionicama”. Konferencija predstavlja završni dio istoimenog projekta u okviru  nizozemskih bilateralnih pretpristupnih programa MATRA. Predstavljeni su i drugi projekti financirani iz MATRA programa te je najavljen nastavak suradnje s Kraljevinom Nizozemskom na području tretmana zatvorenika te drugim područjima rada Uprave za zatvorski sustav. Konferenciju je pratila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

Na konferenciji je posebno je naglašena važnost suradnje s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i centrima za socijalnu skrb, kako u postpenalnom prihvatu tako i u sudjelovanju u tretmanu zatvorenika. Uprava za zatvorski sustav do sada je provela ili provodi tri MATRA programa: “Tretman seksualnih delinkvenata”, “Tretman nasilnika u zatvorskom sustavu” i program “Upravljanje organizacijskom klimom i razvoj ljudskih potencijala u Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa”.

Iz izlaganja i prezentacija proizišla je važnost sustava probacije, međuresorna suradnja te osposobljavanje djelatnika Uprave za zatvorski sustav za edukaciju kolega, kroz aktivno i iskustveno učenje. Na taj način je do sada 359 službenika-pravosudnih policajaca bilo uključeno u edukaciju. Ovi programi temelje se na kognitivnom pristupu zatvoreniku i promjeni njegova ponašanja te su bliski znanjima više profila stručnjaka u ovom i drugim sustavima.