Projekt “Uključene zajednice” – podrška bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima

Projekt “Uključene zajednice” – podrška bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima

Udruga Roditelji u akciji – RODA, u partnerstvu s Udrugom roditelja Korak po Korak i Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak, provodi projekt Uključene zajednice. Osnovni cilj projekta je senzibilizirati, povezati i kapacitirati organizacije civilnoga društva za usluge koje pridonose kvalitetnom postpenalnom prihvatu bivših zatvorenika u lokalnoj zajednici te podići spremnost lokalnih ustanova i zajednice za kvalitetniji postpenalni prihvat. Aktivnosti će rezultirati osiguravanjem održivosti usluge kvalitetnijeg lokalnog postpenalnog prihvata, čime se stvaraju uvjeti za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju bivših zatvorenika u društvenu zajednicu.

Projekt se provodi u četiri grada: Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Provedbom aktivnosti u lokalnim zajednicama steći će se vrijedne usporedne informacije za oblikovanje strategija širenja modela u druge sredine u Hrvatskoj.

U svrhu promocije projekta, definiranja i povezivanja njegovih dionika, do sada su održana dva intersektorska sastanka na kojima su sudjelovale i predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu. Na prvom sastanku, održanom u Zagrebu u veljači 2020., govorilo se o ulozi probacijskog sustava, centra za socijalnu skrb i MUP-a u postpenalnom prihvatu, a sudjelovala je i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

Drugi je sastanak održan 3. rujna 2020. u Osijeku, moderirala ga je Ivana Zanze iz Udruge RODA, a sudjelovali su predstavnici Zatvora u Osijeku, Probacijskog ureda u Osijeku, Centra za socijalnu skrb Osijek i Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije, Policijske uprave Osječko-baranjske, Županijskog suda u Osijeku, osječkih škola, Crvenog križa u Osijeku i udruge Magni. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu sudjelovala je savjetnica Sanja Vladović. Sudionici skupa predstavili su djelokrug rada svojih institucija te mogućnosti za djelovanje u postpenalnom prihvatu bivših zatvorenika i rada s njihovim obiteljima. Zaključeno je da su intersektorski sastanci vrlo korisni u upoznavanju djelokruga rada različitih sustava te za neposredno kreiranje suradnje i ciljeva djelovanja.

Suradnja će se i nastaviti na takav način, a kao rezultat međusektorskih sastanaka predviđena je izrada hodograma lokalne politike postpenalnog prihvata.