Sabor objavio poziv za izbor pravobranitelja za djecu

HrvSabor ulaz

Hrvatski sabor objavio je 1. rujna 2017. na svojoj stranici www.sabor.hr Javni poziv za izbor pravobranitelja za djecu. Rok za prijave je 15 dana od dana objave Javnoga poziva u Narodnim novinama. Prijave se upućuju poštom, preporučeno saborskom Odboru za obitelj, mlade i sport.

Pravobranitelj se bira na vrijeme od osam godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Prema Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), na tu dužnost može biti izabrana osoba koja ima visokoškolsko obrazovanje, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem prijavljenim u Hrvatskoj, koja ima najmanje deset godina radnog iskustva, koja je poznata je javnosti u području promicanja i zaštite prava djeteta te nije član nijedne političke stranke.

Javni poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 88/2017.