Sajam nenasilja u Rovinju

Sajam nenasilja u Rovinju

Rovinj1U suradnji Obiteljskog centra Istarske županije, Društva psihologa Istre i Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika psihologa osnovnih i srednjih škola Istarske županije, u Rovinju je 10. prosinca 2010. održan “Sajam nenasilja”, stručni skup na kojem su predstavljeni programi i projekti prevencije nasilja. Savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar  na skupu je održala plenarno izlaganje “Nasilje nad djecom i među djecom”.

Predstavila je rad Ureda na području prava djece na zaštitu od nasilja i zanemarivanja, posebno ukazavši na zakonodavnu regulativu i obveze svih nadležnih tijela u postupanju u slučajevima nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja.

Tom je aktivnošću obilježen Međunarodni dan ljudskih prava i Mjesec borbe protiv ovisnosti, a cilj skupa bio je predstaviti dostupne programe i projekte u Istarskoj županiji, usmjerene na prevenciju nasilja nad djecom i među djecom, kao i sprečavanje zlostavljanja djece, zatim, usmjeriti pozornost javnosti i stručnjaka na prevenciju nasilja među djecom u školi i putem mobitela i interneta, te educirati sudionike o načinima i mogućnostima intervencije u slučajevima nasilja. Na skupu su sudjelovali brojni ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola Istarske županije, djelatnici domova za djecu, predstavnici centara za socijalnu skrb i drugi stručnjaci.

Predstavljeni su UNICEF-ov program “Stop nasilju među i nad djecom”, CAP program: Edukacija i prevencija zlostavljanja”, aktivnosti Doma za dnevni boravak djece “Tić” u Rijeci, projekt Društva psihologa Istre “Medijska pismenost u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih” te aktivnosti i program Centra za kulturu mira i nenasilja Udruge Mali korak. Teodora Dubrović iz Agencije za odgoj i obrazovanje predstavila je ulogu stručnih suradnika u poticanju, provedbi i analizi preventivnih programa.

Potom je uslijedilo predstavljanje projekata škola i učeničkog doma u Istarskoj županiji usmjerenih na prevenciju nasilja među djecom, predstavljanje Medijskog savjetovališta, kao pilot-projekta Obiteljskog centra Istarske županije, a iz Osnovne škole Vladimira Nazora iz Rovinja sudjelovala su i djeca uključena u projekt Grada Rovinja “Radionice dramskog odgoja za prevenciju nasilja i ovisnosti”.