Seminar “Desegregacija u obrazovanju”

Seminar “Desegregacija u obrazovanju”

DAREEuropski centar za prava Roma ERRC (European Roma Rights Centre) je u okviru provedbe europskog projekta The DARE-Net (Desegregation and Action for Roma in Education-Network) organizirao dvodnevni seminar o desegregaciji djece pripadnika romske nacionalne manjine u obrazovanju. Seminar je održan 5. i 6. prosinca 2013. u Zagrebu, a ERRC-u je organizacijsku podršku pružio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske.

 

Projekt je predstavila njegova voditeljica Judit Geller, o desegregaciji u kontekstu obrazovanja izlagala je predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Nada Jakir, a o desegregaciji u kontekstu dječjih prava izlagala je predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj. O desegregaciji u kontekstu izrade regionalnih akcijskih planova za provedbu Nacionalne strategije uključivanja Roma izlagao je predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Aleksa Đokić.

U preostalom dijelu prvoga dana seminara predstavnici institucija i predstavnici romske zajednice radili su u malim grupama, a tema su im bili izazovi i praktični aspekti promicanja promjene. Drugi dan seminara pridružili su se i predstavnici nacionalnih i međunarodnih organizacija UNDP, UNICEF, REF i OSF. Nakon prezentacije rezultata rada malih grupa od prethodnog dana, uslijedila je zajednička diskusija. Drugi dan je na seminaru sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić. Više o projektu kao i zajedničke preporuke seminara možete pročitati na http://www.dare-net.eu/index.