Sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali

PorecU Poreču je 22. svibnja 2017. održana je 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., plansko-programskih dokumenata u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova).
Na sjednici su sudjelovali članovi Odbora za praćenje (OzP): predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, organizacija civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela za reviziju, Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije (DG EMPL) te financijskih institucija relevantnih za provedbu Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u Republici Hrvatskoj.
OzP stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje. Sjednice OzP-a održavaju se barem dva puta godišnje te se u slučaju potrebe mogu sazvati i češće. U radu Odbora osim članova sudjeluju kao promatrači i predstavnici pravobraniteljskih institucija (pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te pravobraniteljice za djecu).
Na sjednici u Poreču sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo.
Više o ESF na stranici http://www.esf.hr/.