Sport, mladi i sprječavanje različitih oblika nasilja-interes cijelog društva – tematska sjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport

Sport, mladi i sprječavanje različitih oblika nasilja-interes cijelog društva – tematska sjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport

Na Odboru za obitelj, mlade i sport održana je 28. rujna 2023. tematska sjednica Sport, mladi i sprečavanje različitih oblika nasilja – interes cijelog društva.

Odbor je u svojoj najavi naglasio da je nasilje neprihvatljiv odnos između dviju strana, u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu. Nažalost, ni područje sporta nije lišeno nasilja, pri čemu se razlikuju različiti oblici nasilničkog ponašanja: od odnosa trenera prema sportašima, sportaša međusobno, roditelja prema sportašima ili trenerima, seksualnog napastovanja pa sve do navijačkog nasilja, čiji je svježi i još uvijek aktualan primjer onaj u Grčkoj prije (otkazane) nogometne utakmice između klubova AEK i Dinamo. Zakon o sportu propisuje dužnost trenera da prevenira i sprječava svaki oblik tjelesnog, psihičkog, verbalnog i svih drugih oblika nasilja ili zlostavljanja sportaša, osobito maloljetnih. Pored Zakona o sportu, na snazi je i Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Intencija zakonskih rješenja je zaštititi sportaše i djelatnike u sportu od negativnih (psihičkih, emotivnih, ekonomskih, itd.) posljedica nasilnog ponašanja, no jesmo li na dobrom putu, koliko je nasilje u sportu česta pojava, koji su mehanizmi prevencije nasilja u sportu predviđeni, koje napore planiraju Hrvatski olimpijski odbor i tijela državne uprave kako bi se nasilna ponašanja suzbila?

Na sjednici su, osim saborskih zastupnika, sudjelovali predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, akademske zajednice i znanstvenici, Hrvatskog nogometnog saveza i Nacionalnog vijeća za sport, predstavnici ministarstava nadležnih za sport, pravosuđe i vanjsku politiku.

U diskusiji je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu mr.sc. Maja Gabelica Šupljika, koja je govorila o važnosti dostupnosti sporta svoj djeci, važnosti kvalitete sportskih sadržaja i programa te o nužnosti sigurnosti i zaštite djece pri bavljenju sportom, a posebno zaštite od nasilja. Podsjetila je da je pravobraniteljica za djecu sličan skup s različitim dionicima inicirala 2008. godine na Odboru za obitelj. Od tada su se mnoge stvari učinile, no neke presporo i prekasno, a puno toga je ostalo za učiniti.  Naglasila je da se, kada govorimo o nasilju u sportu, najčešće bavimo fizičkim i seksualnim nasiljem, no nikako ne smijemo zaboraviti druge vrste nasilja: psihološko, verbalno pa i ekonomsko, koje se ili ne primjećuje ili teško utvrđuje ili relativizira. Na kraju je podsjetila i na to da je Ured pravobranitelja za djecu u odnosu na sve ove teme uputio tijekom godina niz preporuka koje su se odnosile na: Zakon o sportu, reagiranje pravosuđa na nasilje i počinitelje nasilja, uvođenje sustava licenci za trenere i druge osobe koje rade s djecom u sportu, reguliranje stručno-pedagoškog nadzora u sustavu sporta, te važnost dodiplomskih i postdiplomskih obrazovnih programa koji bi trebali sadržavati i obavezne sadržaje o pravima djece i zaštiti djece od nasilja.

 

(Fotogafija preuzeta s https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/u-saboru-odrzana-tematska-sjednica-o-temi-sport-mladi-i-sprjecavanje-razlicitih)