Stajalište Pravobraniteljice za djecu povodom reakcija javnosti na nasilje između nastavnika i učenika u srednjoj školi

Stajalište Pravobraniteljice za djecu povodom reakcija javnosti na nasilje između nastavnika i učenika u srednjoj školi

Povodom događaja nasilja između nastavnika i učenika u jednoj srednjoj školi, zatražili smo očitovanja o poduzetim mjerama od nadležnih institucija sukladno ovlastima te i dalje pratimo njihove aktivnosti. Pratimo i brojne reakcije institucija i pojedinaca na ovaj događaj u medijima. Na žalost, određeni komentari, uključujući i pojedinih djelatnika škole ili roditelja, potpuno su neprimjereni i nisu usmjereni zaštiti učenika niti nastavnika. Komentari nerijetko negativno govore o djeci ili optužuju sve djelatnike odgojno-obrazovnih ustanova za nerad i nasilje, ovisno o tome čiju „stranu“ je autor komentara zauzeo.

Potaknuti neprimjerenim reakcijama na spomenuti događaj, iskazujemo svoju zabrinutost zbog polariziranja društva u odabiru jedne ili druge strane u ovoj situaciji koja upućuje na probleme koji postoje na razini cijelog sustava. Moramo biti svjesni, a na to ukazuju i brojne pritužbe roditelja, djece i djelatnika škola koje zaprimamo, da u školama postoje učenici, ali i nastavnici koji se dulje vrijeme ponašaju neprimjereno i nasilno. Nerijetko doznajemo da pojedini nastavnici dulje vrijeme, zbog različitih razloga, pokazuju nemogućnost udovoljavanja radnim obvezama i načelima primjerene komunikacije s djecom u školi, a da škola i sustav to nisu u stanju učinkovito riješiti. Također saznajemo i za slučajeve učenika koji se dulje vrijeme ponašaju neprimjereno i nasilno, a da pojedine škole i sustav u cjelini nemaju učinkovit odgovor na takvo ponašanje, kojim bi zaštitili drugu djecu i djelatnike te pomogli počinitelju nasilnog čina. Na žalost, kada izostane pravovremeno, dosljedno i stručno djelovanje, problem može potpuno eskalirati i dovesti do težih i ozbiljnijih posljedica.

Stoga zabrinjavaju jednostrani pogled i traženje isključivog krivca u situaciji kada postoji načelni problem nasilja u ustanovama odgoja i obrazovanja na svim razinama zbog nespremnosti sustava da uvijek i dosljedno reagira na nasilje i neprihvatljivo ponašanje bilo kojeg sudionika odgojno-obrazovnog procesa, bilo učenika ili djelatnika. Pri tome nije uopće sporno kako očekujemo da se utvrdi pojedinačna odgovornost za ovaj događaj i da se sudionici primjereno sankcioniraju. No, isto tako smatramo da se pravovremenim i stručnim djelovanjem ovaj događaj mogao i trebao spriječiti.

Na žalost, sustav odgoja i obrazovanja nije izoliran i izdvojen od cjelokupne zajednice i ono što se događa u školama ujedno je slika našeg cjelokupnog društva koje je tolerantno prema nasilju, odnosno slika ponašanja i uvjerenja brojnih odraslih osoba koje odgajaju djecu. Na to upravo upućuju i posve neprimjereni, ponekad i nasilni, komentari odraslih na račun jednog od sudionika događaja, bez volje i želje da se problem sagleda u širem kontekstu.

Na potrebu pravovremene, dosljedne i odlučne zakonske i stručne reakcije u svim situacijama nasilja upozoravamo u svojim godišnjim izvješćima, u kojima navodimo i brojne preporuke koje smo tijekom godina uputili odgojno-obrazovnom sustavu. Iako se bilježe određeni pomaci, slučajevi i pritužbe koje primamo upućuju na to da pojedine škole ne djeluju svaki put kada uoče i saznaju za nepravilnosti u radu nastavnika niti kontinuirano i planski djeluju kada je riječ o neprihvatljivom ponašanju učenika, na koje treba djelovati izricanjem sankcija i pružanjem stručne pomoći usmjerene promjeni ponašanja.

Rad škole i postupanje prilikom uočenih teškoća regulirani su propisima i pravilima struke koje je potrebno primijeniti svaki put i pri tome biti odlučan i dosljedan. Važno je ne zataškavati neprihvatljivo ponašanje bilo kojeg sudionika odgojno-obrazovnog procesa, bilo da je riječ o odrasloj osobi ili o učeniku. Jer kao što je i ovaj slučaj pokazao, upravo zbog izostanka pravodobne zakonske i stručne reakcije situacija može eskalirati.