Step by Step webinar: Podrška djeci i roditeljima u vrijeme COVID-a

U organizaciji međunarodne organizacije Step by Step 23. srpnja 2020. održan je webinar pod naslovom “Color the world: An urban apporoach to supporting babies, toddlers and their caregivers in times of COVID-19″.

Predstavljene su prakse i intervencije u gradovima (posebno u Tel Avivu i Tirani) i promjene u javnome prostoru, kako bi se djeca predškolske i rane školske dobi mogla sigurno kretati u  gradu i u vrijeme pandemije. To je uključivalo ograničavanje prometnih traka za automobile i njihovu prenamjenu u šetnice ili trake za vožnju bicikla, kolica i dječjih trokolica.

Neke promjene imale su za cilj širenje prostora za igru za djecu. Smisao drugih bio je proširiti siguran prostor ispred škola u kojem bi se djeca mogla pojačano kretati, a pritom biti sigurna i zaštićena, nakon boravka u školi u kojoj im je kretanje bilo ograničeno zbog epidemioloških mjera.

Webinar je pratila zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.