Sudjelovanje članova MMS-a u konzultacijama na Platformi EU-a o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad djecom

Sudjelovanje članova MMS-a u konzultacijama na Platformi EU-a o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad djecom

Ured pravobraniteljice za djecu zajedno s djecom – članovima Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – aktivno surađuje s Europskom komisijom, Europskim parlamentom, organizacijama za prava djece i djecom na uspostavi Platforme EU-a za sudjelovanje (participaciju) djece.  Članovi MMS-a sudjelovali su tako na prvoj Općoj skupštini Platforme, a jedan od članova MMS-a pozvan je i na sudjelovanje u radu Savjetodavnog odbora Platforme koju čine djece iz zemalja Europske unije.

U okviru aktivnosti koje Platforma provodi kako bi djeci omogućila da iskažu svoje mišljenje, stavove i prijedloge o pitanjima koja su važna za njih i ostvarivanje njihovih prava, 23. rujna 2023. održana je fokus-grupa u kojoj su mladi savjetnici raspravljali o različitim aspektima sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom. Naime, u planu Europske unije za prava djece zacrtana je potreba zajedničkog rada na uspostavi mehanizama zaštite djece i doprinosa njihovoj sigurnosti, u čemu se očekuje i doprinos djece kroz rasprave čiji bi zaključci trebali biti ugrađeni u politike EU-a koje se bave pitanjima vezanima za djecu. Doprinos djece je u tim procesima izrazito važan jer takve politike trebaju biti usklađene s potrebama djece o kojima najbolju i autentičnu informaciju mogu dati upravo oni sami.

I ova je rasprava članova MMS-a, koju su moderirale savjetnice pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar i Davorka Osmak Franjić, pokazala koliko je tema zaštite sigurnosti djece na različitim mjestima i u različitim situacijama važna djeci i mladima. Također, kako u kreiranju sigurnog okruženja za djecu i mlade odrasli imaju izuzetno važnu ulogu, i ovom je prilikom naglašena važnost razvijanja i njegovanja odnosa s djecom koji počiva na povjerenju, interesu za djecu, spremnosti da djeci i onome što nam govore posvetimo vrijeme, kao i važnost međusobne suradnje odraslih koji rade s djecom i za djecu te ulaganja u osnaživanje njihovih kapaciteta i kompetencija.