Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

UNICEF 1.4.2016 WEB

Pravobraniteljica Ivana Milas Klarić sastala se 1. travnja 2016. s predstojnicom UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku radi razmjene informacija i dogovora o daljnjoj suradnji u zajedničkim područjima aktivnosti, osobito u područjima jačanja sudjelovanja (participacije) djece, zaštite prava i interesa djece izbjeglica/migranata, pravosuđa prilagođenog djeci te širenja primjera dobre prakse i osnaživanju djece iz ranjivih skupina u njihovom pristupu Uredu pravobraniteljice za djecu.

Pravobraniteljicaza djecu i Ured UNICEF-a za Hrvatsku nastavit će suradnju i u pružanju podrške drugim zemljama zainteresiranim za hrvatski model pravobranitelja za djecu, za što su zasad veliko zanimanje pokazali Palestina i Vijetnam, a trenutačno su za uspostavu ureda ombudsmana za djecu zainteresirani Albanija i Kosovo.
U okviru UNICEF-ove podrške jačanju kapaciteta sustava za pravosuđe prilagođeno djeci nedavno je objavljena publikacija “Suradnja stručnjaka u radu s djecom svjedocima i žrtvama kaznenih djela”, koja je namijenjena kao vodič svim stručnjacima koji se u svome radu susreću s djetetom žrtvom ili svjedokom kaznenoga djela. Vodič uključuje i dvije zasebne brošure o pripremi djeteta za sud, od kojih je jedna namijenjena roditelju ili skrbniku, a druga djetetu. Publikacija je dostupna ovdje.
Na sastanku je dogovoren i nastavak aktivnosti usmjerenih jačanju odgovornosti nadležnih tijela vlasti, ponajprije Vlade RH i nadležnih ministarstava, za izvršavanje preporuka UN-ovog Odbora za prava djeteta Republici Hrvatskoj i praćenje napretka u ostvarivanju tih preporuka.
U vezi sa zaštitom prava i interesa djece izbjeglica u prihvatno-tranzitnom centru u Slavonskom Brodu i djecu strance bez pratnje istaknuta su pitanja pravnog statusa te djece, dugotrajnog boravka u prihvatnoj stanici te potrebe za njihovim sustavnim obrazovanjem.
Potvrđeno je da će predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić sudjelovati na Konferenciji COPE-a o zaštiti prava djece čiji su roditelji u zatvoru, koja će se održati 20. – 22. svibnja 2016. u Zagrebu, a čiji je domaćin Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske.

Na sastanku su bile i zamjenica predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković i voditeljica programa socijalne politike u tom uredu Marijana Šalinović, obje zamjenice pravobraniteljice za djecu Ester Radmilo i Maja Gabelica Šupljika te savjetnice Davorka Osmak Franjić i Maja Flego.