Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada – 12. lipnja

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada – 12. lipnja

siromastvoNa Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada međunarodne organizacije za zaštitu dječjih prava podsjećaju da je danas oko 120 milijuna djece u svijetu – djevojčica i dječaka u dobi od 5 do 14 godina – uključeno različite oblike dječjeg rada te su kao jeftina radna snaga izložena iskorištavanju, što izrazito nepovoljno utječe na njihov cjelokupni razvoj i onemogućuje njihovo školovanje.

 

Uzroci ove pojave su siromaštvo, manjkava socijalna zaštita djece, ali i nemogućnost države da svakom djetetu osigura dostupno i kvalitetno obrazovanje sve do stjecanja prvog zanimanja. Ove godine borci protiv dječjeg rada u prvi plan ističu upravo važnost kvalitetnog obrazovanja djece kao ključni alat za suzbijanje iskorištavanja djece.

Najčešće želimo vjerovati da tog oblika kršenja prava djece kod nas u Hrvatskoj nema, barem kad je riječ o najmlađoj djeci. No, pritom zaboravljamo da su neka djeca prisiljena baviti se prosjačenjem i provoditi dane na ulici, pri čemu je često ugroženo njihovo zdravlje, dostojanstvo, a ponekad i život. Djeca pritom najčešće prose pod prisilom i žrtve su iskorištavanja te takve slučajeve treba prijaviti policiji kako bi se djecu zaštitilo od takve zlouporabe.

I kod nas ima slučajeva da su djeca izložena gospodarskom iskorištavanju i obavljanju štetnih poslova. Osobito tijekom ljetnih mjeseci mnoga djeca rade u ugostiteljskoj djelatnosti ili trgovini, pri čemu poslodavci nerijetko krše njihova prava te djeca rade prekovremeno i noću, uskraćuje im se pravo na dnevni i tjedni odmor, ne prijavljuje ih se na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zato pozivamo roditelje da zaštite dijete od svakog oblika rada koji je za dijete štetan, ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Ne zaboravimo ni kako žive naša djeca na selu, koja gotovo sva ljeti s roditeljima rade u poljoprivredi. Apeliramo na roditelje da ne izlažu djecu prevelikim opterećenjima te da osobito paze da ne budu izložena opasnim kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi. Podsjećamo i da djeca ne smiju upravljati poljoprivrednim strojevima niti voziti traktor, na što nas svake godine bolno upozoravaju teške nesreće u kojima stradavaju i djeca

Više o međunarodnim aspektima ove teme pročitajte na www.crin.org (https://www.crin.org/en/library/publications/labour-rights-child-labour-and-protecting-working-children) i www.ilo.org (http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang–en/index.htm.