Učenička debata o Konvenciji o pravima djeteta

Učenička debata o Konvenciji o pravima djeteta

Debata 1U povodu 25. obljetnice donošenja Konvencije o pravima djeteta, na Međunarodni dan dječjih prava 20. studenoga, u Uredu pravobraniteljice za djecu, u Maloj kući dječjih prava, održana je debata koju je majstorski izveo Debatni klub “Bušmani” zagrebačke Druge gimnazije. Afirmacijska i negacijska ekipa raspravljale su o tome je li Konvencija ispunila svoju ulogu u Hrvatskoj i obje su bile jako uvjerljive.

U publici su bili učenici srednjih škola, studenti Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, savjetnice pravobraniteljice za djecu te predstavnici profesora i medija. O tome koja je skupina bila uspješnija u dokazivanju svoje teze najprije se izjašnjavala publika, koja je svoj glas dala negacijskoj ekipi. No stručni suci ocijenili su da je bolja bila afirmacijska ekipa.

U afirmacijskoj skupini bili su Luka Petrović, Igor Fras i Eta Krpanec, a u negacijskoj Marija Jarnjak, Tin Puljić i Marko Borović. Procijenili su da se ostvarenost uloge Konvencije treba mjeriti po tome koliko su njezina načela primijenjena u djelovanju institucija, posebno su se osvrnuli na područje obrazovanja i socijalne skrbi. Da su načela Konvencije uspješno primijenjena vidi se ponajviše u dostupnosti obrazovanja svoj djeci, ustvrdila je prva skupina, na što je druga uzvratila da se upravo po štednji na obrazovanju i po malim plaćama učitelja vidi da Hrvatskoj zaštita prava djece nije previše važna.

debata 4

U vrlo zanimljivo i oštro sučeljavanje argumenata i iznošenje primjera iz naše svakodnevice – o siromaštvu i humanitarnim akcijama, o diskriminaciji, o uvažavanju različitosti i toleranciji – na kraju se uključila i publika. Voditelji Debatnog kluba “Bušmani” Manuel Kralj i Gabrijela Martić vješto su slušatelje potaknuli na raspravu te je malo tko ostao ravnodušan.

Voditeljica G. Martić je, nakon završetka debate, analizirala tijek rasprave i procijenila da je afirmacijska skupina bolje predstavila i obranila stajalište da je Konvencija o pravima djeteta ispunila svoju ulogu u Hrvatskoj. No, po priznanju samih debatanata, oni baš ne vjeruju u tezu koju su zastupali.

Jedan od mogućih odgovora došao je iz publike: da je riječ o procesu koji još nije dovršen te da se razina ostvarivanja Konvencije o pravima djeteta postupno poboljšava, u skladu s mogućnostima države. Ali svi su bili suglasni da bi se država trebala više potruditi oko toga.

Cilj ove aktivnosti u Maloj kući dječjih prava bio je potaknuti učenike i studente na promišljanje o Konvenciji o pravima djeteta i njezinome značenju i proširiti među njima znanje i informiranost o ovome važnom međunarodnom dokumentu.