Županijsko stručno vijeće učitelja-defektologa Primorsko-goranske županije

Županijsko stručno vijeće učitelja-defektologa Primorsko-goranske županije
p1090969Županijsko stručno vijeće učitelja-defektologa Primorsko-goranske županije organiziralo je 15. lipnja 2009. godine u Rijeci skup kojemu je središnja tema bila: Potrebe i prava djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. O tome, no i općenito o pravima djece, temeljnim načelima Konvencije o pravima djeteta, kao i o radu i ovlastima Ureda pravobraniteljice za djecu, okupljenim je učiteljima-defektolozima te stručnim suradnicima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, govorila savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Ona je u svom izlaganju istaknula stav i nastojanje Ureda da kada govorimo o ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju, govorimo prije svega o izjednačavanju mogućnosti, odnosno stvaranju preduvjeta za ravnopravno sudjelovanje djece s teškoćama u društvu.

Dakako, stvaranje preduvjeta ovisi o mnogobrojnim čimbenicima, a prije svega o senzibiliziranosti zajednice za potrebe ove djece kao i o ekonomskoj moći države da osigura primjerena sredstva za zadovoljavanje tih potreba u različitim područjima njihova života.
Integracija i inkluzija, dva su procesa koja se nužno vežu općenito uz izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Ta dva procesa se vrlo često samo proklamiraju ali bez stvarnih pozitivnih ishoda za djecu s teškoćama u razvoju.
Stoga su uslijedila brojna pitanja stručnjaka o problemima s kojima se svakodnevno susreću u praksi u mnogobrojnim pojedinačnim slučajevima.
U nastavku skupa je savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Robert Cimperman, okupljene sudionike upoznao s Nacrtom Pravilnika o vrstama teškoća i primjerenom programu školovanja i oblicima potpore učenicima s teškoćama, provedbenom propisu na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama koji mora biti donijet u roku od godine dana od dana stupanja na snagu tog Zakona, što znači u kolovozu ove godine. Govorio je i o budućoj obvezi stjecanja i obnove dopusnica za rad djelatnika u odgoju i obrazovanju. Dopusnica za rad, čije se uvođenje u školstvo bilo dugo najavljivano, praksa je europskih zemalja. Riječ je o javnoj ispravi kojom se dokazuje stručna osposobljenost te uvodi trajno usavršavanje djelatnika.