Upotreba novih tehnologija u dječjem vrtiću i prava djece

Upotreba novih tehnologija u dječjem vrtiću i prava djece

U Dječjem vrtiću Jarun u Zagrebu, 25. travnja 2019., zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je predavanja o upotrebi novih tehnologija u dječjem vrtiću, posebice u području ostvarivanja suradnje s roditeljima. Cilj izlaganja bio je potaknuti na razmišljanje koje ciljeve ostvarujemo – ili mislimo da ostvarujemo – upotrebom digitalnih medija u komunikaciji s roditeljima, kao i to kako se, iz perspektive zaštite dječjih prava,  Uredba Vijeća Europe o zaštiti osobnih podataka primjenjuje u dječjem vrtiću.

U raspravi nakon izlaganja bilo je riječi o tome koji su sve uspješni načini suradnje i partnerstva dječjega vrtića s roditeljima, kako se sve mogu razmijeniti važne informacije s roditeljima i kako se roditelju može prezentirati rad u dječjem vrtiću i dječje aktivnosti, a da se pri tome uvijek i prvenstveno pita što od toga imaju djeca, koji su rizici za dijete (uključujući i njihovu privatnost) i koji je, u svakom od tih oblika suradnje, najbolji interes djeteta.