Zaštita djece – žrtava i svjedoka

Zaštita djece – žrtava i svjedoka

prekrsajni_sudNa inicijativu Ministarstva pravosuđa, 14. prosinca 2010. održan je sastanak o unapređivanju sustava zaštite djece žrtava i svjedoka u kaznenom i prekršajnom postupku. Tome je prethodila preporuka pravobraniteljice za djecu o potrebi osiguranja službe podrške djeci žrtvama na sudovima, potrebu standardiziranja postupanja u načinu ispitivanja djeteta te osiguranja dovoljnog broja stručnih suradnika pri vijećima za mladež i adekvatnih uvjeta za njihov rad. Na sastanku su bili ravnatelj  Uprave za probaciju i podršku žrtvama Saša Rajić, načelnica Sektora za podršku žrtvama  i svjedocima Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar te zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Gordana Filipović.

Predstavnici Ministarstva upoznati su s prethodnim preporukama pravobraniteljice za djecu  te problemima koji su uočeni u funkcioniranju zaštite djece osobito o nedostatku stručnih djelatnika na sudovima, nedovoljnoj informiranosti roditelja i djece, neusklađenosti postupanja, nedovoljnoj korištenosti postojećih tehničkih uvjeta za ispitivanje djeteta, nedovoljnom profesionalnom usavršavanju sudaca i drugih stručnjaka koji rade s djecom žrtvama i svjedocima. Ukazano je na potrebu da se osigura da roditeljima  i djeci budu pružene odgovarajuće i pravovremene informacije o postupku putem informativnih letaka ili web stranice. Također je ukazano na potrebu da sudski pozivi koji se upućuju djeci  budu manje formalne naravi i na jeziku bliskom djetetu, kako bi se smanjila neugoda i strah zbog primitka poziva. Ukazano je na potrebu cilljanih edukacija za stručne suradnike i suce o načinu ispitivanja djeteta putem video linka, budući da je uočeno da, unatoč postojanju tehničke opreme neki suci to ne koriste ili je koriste na neprimjereni način. Istaknut je i problem nepovezanosti i  izostanka suradnje i redovite komunikacije resora pravosuđa i socijalne skrbi, ali i potreba edukacije socijalnih radnika kako bi se snalazili u pravosudnom postupku i štitili interese djeteta, što se od njih očekuje i podrazumijeva se, iako za to nisu dovoljno osposobljeni.

Predstavnici Ministarstva izvijestili su o organizaciji Uprave te funkcioniranju Sektora za podršku žrtvama i svjedocima. Naglasili su se kako će, uz postojeće Odjele za podršku žrtvama na sudovima  u Zagrebu, Zadru, Vukovaru i Osijeku, početkom godine započeti s radom i odjeli u Splitu, Rijeci i Sisku. Izvijestili su i o radu i nadležnosti Povjerenstva za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija te predložili da predstavnik Ureda pravobraniteljice za djecu sudjeluje kao vanjski član Povjerenstva što bi Uredu omogućilo da prati funkcioniranje pravosudnih tijela u ovom području.  Predložili su i suradnju na educiranju volontera koji djeluju u okviru sustava podrške žrtvama i svjedocima.