7. Regionalna konferencija institucija za ravnopravnost Jugoistočne Europe „Diskriminacija osoba starije životne dobi – ageism” u Beogradu

7. Regionalna konferencija institucija za ravnopravnost Jugoistočne Europe „Diskriminacija osoba starije životne dobi – ageism” u Beogradu

U organizaciji Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije i OSCE misije u Srbiji, 16. studenoga 2023. održana je u Beogradu 7. Regionalna konferencija institucija za ravnopravnost Jugoistočne Europe „Diskriminacija osoba starije životne dobi – ageism”. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici pravobraniteljskih institucija, tijela za ravnopravnost i predstavnici organizacija civilnog društva, kako bi raspravljali o zaštiti osoba starije životne dobi i jačanju njihovih prava na zaštitu od diskriminacije te ukazali na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu. No, raspravljalo se i o drugim diskriminiranim skupinama.

Zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika sudjelovala je na panel raspravi na temu „Višestruka diskriminacija – dob i druge osobne karakteristike“. Govorila je o pravima djece čiji su roditelji u zatvoru, o položaju djece i žena u penalnim institucijama te o rodnom aspektu izdržavanja kazne zatvora. Govorila je i o problemima s kojima se, u situaciji kada je roditelj u sukobu sa zakonom, suočavaju i djeca i odrasli, kao i o slučajevima u kojima skrb o djeci nerijetko preuzimaju bake i djedovi. Ukazala je na nedostatke u sustavu podrške, nužnost i mogućnosti integrativnog pristupa, na ulogu medija i na izazove za djecu i njihove skrbnike. Predstavila je i paneuropsku mrežu Children of Prisoners Europe, čiji je član Ured pravobranitelja za djecu.

Na konferenciji je uz zamjenicu pravobraniteljice za djecu, sudjelovala savjetnica Nina Ćurčić.