Akcija “Brinemo li se dovoljno?”

Akcija “Brinemo li se dovoljno?”
brinwemo_li_se_dovoljnoNa splitskoj Rivi 18. i 19. prosinca 2009. u vremenu od 10 do 13 sati održavala se akcija “Brinemo li se dovoljno?”. Cilj akcije je senzibiliziranje javnosti o potrebi stvarne brige za djecu i mlade, posebice za njihovo mentalno zdravlje, a u njezinu je organiziranju sudjelovao i Ured pravobraniteljice za djecu.

Podaci stručnih službi dalmatinske regije, koji svjedoče o znatnim problemima mentalnog zdravlja djece i mladih, upravo kao i naša svakodnevnica, ukazuju na nedovoljnu brigu društva za ta pitanja. Pokretači ove akcije, koja bi, kako je najavljeno, trebala biti prva u nizu sličnih aktivnosti su: Dječje vijeće grada Omiša, Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi “Maestral” – Split i Graditeljska obrtnička i grafička škola u Splitu. Akciju podržavaju Rotary Klub Split Novi i Ured pravobraniteljice za djecu.

Pravobraniteljica za djecu je u sklopu ove akcije naglasila da su odrasli dužni osigurati djeci Splita i cijele dalmatinske regije odgovarajuće mjesto za stručnu i pravovremenu pomoć i podršku u problemima mentalnog zdravlja.