Apel europskih pravobranitelja i djece – za pravo djece na zdrav okoliš

Apel europskih pravobranitelja i djece – za pravo djece na zdrav okoliš

Pravobraniteljica za djecu obratila se, krajem prosinca 2022., državnim tijelima i Europskom parlamentu kako bi ih izvijestila o projektu u kojemu su tijekom 2022. intenzivno sudjelovala i djeca iz Hrvatske, članovi njezinih savjetodavnih tijela Mreže mladih savjetnika i Foruma mladih 16+, pod nazivom ENYA 2022 “Let’s talk young. Let’s talk about climate justice!”. Obavijest o tome uputila je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu pravosuđa i uprave, Agenciji za odgoj i obrazovanje, te zastupnicima RH u Europskom parlamentu, kao i  potpredsjednici Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravki Šuici.

Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC, te njihovih mladih savjetnika, djece i mladih okupljenih u mreži ENYA, koja je rezultirala donošenjem Stajališta ENOC-a o dječjim pravima i klimatskoj pravdi, kao i preporukama ENYA-e. Pravobraniteljica je izvijestila kako je to Stajalište posljedica zabrinutosti članica ENOC-a za dječja prava povezana s okolišem, a posebno zbog neposredne opasnosti od klimatske krize. Članice ENOC-a tim svojim dokumentom nastoje potaknuti države, Europsku komisiju i Vijeće Europe da poduzmu odgovarajuće mjere radi poštovanja, zaštite i ostvarivanja prava djece na zdrav okoliš. Naročito ih pozivaju da poduzmu mjere za ublažavanje klimatske krize kako bi djeca i budući naraštaji mogli imati zdravu budućnost.

Ovim stajalištem ENOC poziva države, nacionalna, regionalna, europska i međunarodna tijela te sva druga relevantna tijela da donesu niz preporuka kako bi se:

  • osigurali najbolji interesi djece u djelovanju u području klime i okoliša,
  • obrazovala djeca, mladi i odrasli o ljudskim pravima, uključujući ona povezana s okolišem,
  • poštovalo pravo na traženje, dobivanje i prenošenje informacija za djecu,
  • poštovalo pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju,
  • poštovalo pravo djece na slobodu udruživanja i mirnog okupljanja i
  • poštovalo pravo djece na pristup pravosuđu.

Cjelovito stajalište s konkretnim prijedlogom preporuka dostupno je na mrežnoj stranici ENOC-a https://enoc.eu/wp-content/uploads/ENOC-Statement-on-Climate-Justice-2022-FV.pdf, zajedno s prijevodom na hrvatski jezik. Ovo Stajalište je temeljeno na aktivnostima djece i mladih iz ENYA projekta. Njihove su preporuke dostupne na mrežnoj stranici, https://enoc.eu/wp-content/uploads/ENYA-2022-FORUM-REPORT-FV.pdf, zajedno s prijevodom na hrvatski jezik.

Očekujemo da će ovi dokumenti biti poticaj svim nadležnim tijelima u Hrvatskoj da dodatno razmotre ovu temu i kratkoročno i dugoročno poduzmu mjere za zaštitu prava djece na zdrav okoliš, o čemu im je dostavljena i preporuka pravobraniteljice za djecu.

Osim zabrinutosti europskih pravobranitelja za djecu, koja je vidljiva u navedenom Stajalištu ENOC-a, stajalište djece i mladih iz ENYA-e jasno prenosi slogan koji su za tu priliku formulirala djeca: “To više nije problem budućnosti nego katastrofa koja se odvija u sadašnjosti!”.

Poštujući želje djece uključene u projekt i njihov Plan koordiniranog djelovanja u Europi, ove smo informacije proslijedili nadležnim ministarstvima u Hrvatskoj, članovima Europskog parlamenta i potpredsjednici Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravki Šuici.

Podsjetili smo pritom da je i Odbor za prava djeteta UN-a, u točki 36. Zaključnih primjedbi o kombiniranom petom i šestom periodičnom izvješću Hrvatske, prepoznajući relevantnost utjecaja klimatskih promjena na prava djeteta preporučio da Republika Hrvatska: (a) Usvoji hitne mjere ublažavanja u skladu s ciljevima emisija stakleničkih plinova i rokovima u skladu s međunarodnim obvezama utvrđenim Pariškim sporazumom. (b) Stavi pravo i sudjelovanje djece u središte nacionalnih i međunarodnih strategija prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena. (c) Poveća svijest i spremnost djece za klimatske promjene i prirodne katastrofe uključivanjem ovog predmeta u školski kurikulum i programe osposobljavanja učitelja.

Očekujemo povratne informacije o planiranim aktivnostima, koje ćemo proslijediti djeci i mladima uključenima u projekt.

Više informacija i materijala o projektu dostupno je na poveznici ENOC-a https://enoc.eu/enya-2022-lets-talk-young-lets-talk-about-climate-justice/. Završna aktivnost Ureda pravobranitelja iz Baskije – koordinatora ovogodišnjeg projekta dostupna je na poveznici: COLOUR earth.