Beograd: Regionalni okrugli stol o teretu dokazivanja u diskriminacijskim postupcima

Beograd: Regionalni okrugli stol o teretu dokazivanja u diskriminacijskim postupcima

Bgd_DiskrimP5110009Pravobraniteljica Mila Jelavić sudjelovala je u radu Regionalnog okruglog stola o teretu dokazivanja u diskriminacijskim postupcima, koji je održan 11. svibnja 2012. u Beogradu,u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Tom je prilikom obilježena dvogodišnjica rada te institucije u Srbiji, kao samostalnog i neovisnog tijela nadležnog za provođenje postupaka po pritužbama zbog diskriminacije i  za rad na unapređivanju ravnopravnosti građana.

Okruglom stolu prisustvovali su, uz povjerenicu za zaštitu ravnopravnosti dr. Nevenu Petrušić i njezin tim, predstavnici institucija za zaštitu ljudskih prava iz Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kao predstavnici pravobraniteljskih institutucija iz Hrvatske na okruglom stolu su sudjelovali pravobraniteljica za djecu M. Jelavić i njezina savjetnica Mirna Slaviček, zamjenik pučkog pravobranitelja Dejan Palić, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak i njezina zamjenica Mira Pekeč Knežević. Sudionici skupa bili su i Ombudsman za djecu Republike Srpske mr. Nada Grahovac sa zamjenikom Zlatoljubom Mišićem, pomoćnica Ombusmana za ljudska prava BiH Alma Suljić te zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Marijana Laković sa savjetnikom Nikom Gašajem.
Na okruglom stolu raspravljalo se o primjeni pravila o teretu dokazivanja u diskriminacijskim stvarima u postupcima pred pojedinim tijelima za zaštitu ljudskih prava i o primjeni pravila o teretu dokazivanja u diskriminacijskim stvarima u sudskim postupcima, pri čemu su predstavnici svih insititucija iznijeli svoja iskustva. Sudionici okruglog stola suglasili su se da su zajednički izazovi u praksi prijavljivanje i dokazivanje diskriminacije te postupanje prema praksi Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde. Istaknuli su i kako je uloga neovisnih institucija vrlo važna, kako u radu na pojedinačnim predmetima, tako i u preventivnom djelovanju u cilju suzbijanja diskriminacije.