Budimo uzori djeci u poštovanju epidemioloških mjera

Budimo uzori djeci u poštovanju epidemioloških mjera

Aktualna zdravstvena kriza suočila je sve škole s velikim  izazovom kako organizirati odgojno-obrazovni rad pridržavajući se istodobno svih propisanih epidemioloških mjera. Rast broja zaraženih Covidom-19, kojem svjedočimo, u prvi plan stavlja potrebu za suzbijanjem epidemije kako bismo što prije mogli nastaviti živjeti i raditi na uobičajeni način. Pritom je iznimno važno da roditelji, kao i odgojno-obrazovni radnici u školi, budu djetetu izvor podrške, osjećaja sigurnosti te oslonac u ovoj kriznoj i zahtjevnoj situaciji. U tom smislu važno je da svi pružimo djeci dobar primjer te da poštujemo i provodimo sve propisane mjere i upute u svrhu suzbijanja i sprečavanja širenja zaraze, u najboljem interesu djeteta, ali i zaštite javnog zdravlja.

Nažalost, iz pojedinih škola doznajemo da ima roditelja koji ne žele prihvatiti nužne mjere zaštite te su dostavili školi i pisanu izjavu o tome, istaknuvši da će svoju djecu poslati u školu bez maske. Stajalište je pravobraniteljice za djecu da takav postupak roditelja nije u najboljem interesu djece.  

Aktualne epidemiološke mjere donesene su u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, zatim Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, te odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Budući da su sve mjere i preporuke, pa tako i obveza nošenja maski za učenike, uvedene radi sprečavanja širenja zaraze i zaštite javnoga zdravlja, osobito je važno da se svi dosljedno pridržavaju danih preporuka i mjera, uključujući i mjeru nošenja maske jer je ona usmjerena ponajprije zaštiti djeteta, a ne njegovoj dodatnoj i neposrednoj ugrozi. Nošenjem maske dijete štiti i sebe, i drugu djecu, osobito onu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu nositi masku, kao i ostale osobe u svojoj okolini.

Roditelj koji se protivi obvezi nošenja maske za dijete za koje ne postoje opravdani razlozi za izuzeće od obveze nošenja maske, svjesno preuzima odgovornost za rizik od zaraze i obolijevanja, kako svojega djeteta, tako i ostalih učenika koji s njim borave u istom prostoru, a to predstavlja zanemarivanje zdravstvene skrbi o djetetu i svjesno ugrožavanje zdravlja drugih. Podsjećamo da su, prema članku 92. Obiteljskog zakona, roditelji dužni skrbiti o životu i zdravlju djeteta i omogućiti mu korištenje mjera za unaprjeđenje, čuvanje i vraćanje zdravlja, sukladno propisima iz područja zdravstva i zahtjevima medicinske znanosti.

Također, nedopuštanjem djetetu da nosi propisanu masku u školi, roditelji namjerno potiču djecu da krše pravila školskog kućnog reda i da ne prihvaćaju upute nastavnika, stručnih suradnika ili ravnatelja u vezi s time, što je protivno i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Takvim ponašanjem roditelji nanose štetu i svojoj, i drugoj djeci u razredu i školi te smatramo da ih škola na to treba upozoriti. Poželjno je da se takvi prijepori najprije pokušaju riješiti razgovorom i suradnjom s razrednikom i stručnim suradnicima škole. Ako to ne uspije, škola može poduzeti i druge mjere koje se, u skladu s propisima, primjenjuju u slučajevima učestalog zanemarivanja roditeljskih obveza.