Centar za autizam Zagreb obilježio 30. obljetnicu rada

Centar za autizam Zagreb obilježio 30. obljetnicu rada

centar za autizamCentar za autizam Zagreb organizirao je u povodu 30. obljetnice svoga rada niz događanja među kojima Okrugli stol “Izazovi transformacije i razvoja Centra za autizam Zagreb” te stručni skup “Izazovi stručnog razvoja i suradnje”, na kojima su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Ivona Salaj. Oba skupa održana su 3. listopada 2013. u Zagrebu. Cilj ovih događanja bio je predstaviti dosadašnji rad Centra za autizam Zagreb, kao i pronaći mehanizme za što skorije rješavanje započetog procesa transformacije ove ustanove.

Centar za autizam Zagreb osnovan je 1983. godine kako bi odgovorio na potrebe školovanja i rehabilitacije djece s autizmom te se razvio u respektabilni rehabilitacijski centar, ne samo u okvirima Republike Hrvatske već i cijele regije. Transformacija Centra za autizam kao dio procesa deinstitucionalizacije i promicanja alternativnih oblika skrbi u zajednici jedan je od ciljeva Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju. Ured pravobraniteljice za djecu uključen je u taj proces od 2009. Godine, kada je sudjelovao u pripremi UNDP-ovog prijedloga za transformaciju Centra za autizam. Ovaj je projekt važan iskorak u promišljanju i planiranju sustava skrbi i podrške za djecu i odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS). Započeti proces transformacije trebao bi osigurati širi spektar usluga i prava djece s poremećajima iz autističnog spektra, s posebnim naglaskom na predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja. Transformacijom Centra za autizam (CZA) prevladat će se višegodišnji problemi vezani za neriješen status Centra, a time i status djece koja su smještena ili se obrazuju u Centru.