Članica MMS-a sudjelovala u fokus grupi Europske komisije o dječjoj participaciji

S namjerom da promociju dječje participacije učini jednim od prioriteta u svome radu, Europska komisija organizirala je 20. i 21. rujna 2021. fokus grupu s djecom i mladima o tome kako uključiti djecu i osigurati njihovo sudjelovanje u procesima donošenja odluka na razini Europske unije. Na online sastanku je, uz mlade iz brojnih europskih zemalja, sudjelovala i članica 4. generacije Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu Stela Tonner.

Stela je kao članica MMS-a dosad više puta sudjelovala na konferencijama domaćih i inozemnih tijela na kojima se raspravljalo o pravima djece. Na fokus grupu Europske komisije pozvana je kako bi podijelila svoja iskustva i viđenje načina i oblika uključivanja djece u rasprave o pitanjima važnim za djecu te korisnosti takvog uključivanja za samu djecu. Opisala je na koji način uključivanje djece može biti poticajno, autentično i dati kvalitetne rezultate, kao i prakse koje smatra manje prikladnim u konzultacijama s djecom. Iskustvo rada u Mreži mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu također je ocijenila važnim i korisnim u njezinom vlastitom osnaživanju i motivaciji za sudjelovanje i na raznim drugim razinama.

Svoja iskustva i prijedloge iznosili su na fokus grupi brojni mladi predstavnici različitih nacionalnih i međunarodnih organizacija koje okupljaju djecu i promiču participaciju djece. Provedene konzultacije poslužit će Europskoj komisiji za izradu Smjernica za participaciju djece, koje bi trebale pridonijeti unapređivanju participacije djece i na međunarodnoj razini.