Dan UN-a u OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu

Dan UN-a u OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu

U vrtuDan 24. listopada obilježava se u svijetu i Hrvatskoj kao Dan UN-a, a ove godine agencije UN-a u Republici Hrvatskoj obilježile su ovaj dan radom u školskom vrtu, zajedno s učenicima, u zagrebačkoj Osnovnoj školi Dobriše Cesarića. Svečanosti se pridružila i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

U sklopu programa koji se odvijao u školi održane su i dvije radionice za djecu pod nazivom “Prezentacija organskog vrta” i “Radionica o kompostu”. Nakon radionica učenici su u školskom dvorištu zajedno s osobljem UN-ovih agencija uređivali vrt: skupljali su lišće, pripremali  zemlju za sadnju cvijeća, čistili dvorište od korova. Tom su prilikom organizirane i sportske aktivnosti djece i odraslih.

Koordinatorica UN agencija u Republici Hrvatskoj te voditeljica programa UNDP za Hrvatsku Louisa Vinton  navela je da je prijedlog za odabir ove škole, kao središnjeg mjesta na kojem će se radno obilježiti Dan UN-a, dao predsjednik udruge “Ne boj se – Madara” Muhamed Zahirović. Učinio je to zato što Osnovna škola Dobriše Cesarića vrlo uspješno integrira brojnu romsku djecu, a Louisa Vinton naglasila je kako agencije UN-a u Hrvatskoj snažno podržavaju socijalnu uključenost romske  djece.

Obilježavanju UN-dana u OŠ Dobriše Cesarića, uz učenike i nastavnike te osoblje UN-ovih agencija u Republici Hrvatskoj, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pučka pravobraniteljica Lora Vidović, predstavnici nevladinih udruga i drugi. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić u toj se prilici družuila s učenicima i dala intervju za njihov školski časopis “Slap”.