Djeca iz dječjih foruma u Hrvatskome saboru

Djeca iz dječjih foruma u Hrvatskome saboru
forumi_1Osmi susret djece iz Dječjih foruma gradova i općina Hrvatske i zastupnika  u Hrvatskome saboru održan je 25. siječnja 2010. u saborskoj Maloj vijećnici. Predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić, koja je ugostila djecu,  rekla je da će sve dječje prijedloge i zahtjeve proslijediti nadležnim institucijama. Susretu je nazočila pravobraniteljica Mila Jelavić te predstavnici ministarstava.

Susret djece sa zastupnicima Hrvatskog sabora jedan je od načina kojima Savez društava Naša djeca pokušava ojačati dječju participaciju, odnosno sudjelovanje u životu zajednice, o čemu je govorila predsjednica Saveza Aida Salihagić Kadić.

Ovaj put u Saboru se predstavilo 19 Dječjih foruma iz raznih krajeva Hrvatske, a svaki od njih iznio je konkretan problem iz svoje sredine i dječje prijedloge rješenja. Tako su djeca iz Čakovca obrazlagala da im treba nova osnovna škola, učenici iz Vrgorca obrazložili su zašto je njihovoj školi, ali i drugim osnovnim školama, nužna školska kuhinja, djeca iz Kuršanca pokraj Čakovca trebaju organizirani produženi boravak kako bi uspješnije svladavala školsko gradivo i kako bi djeca romske nacionalnosti bolje naučila hrvatski jezik, učenici iz Ogulina upozorili su da djeca s teškoćama u razvoju u manjim mjestima poput njihovoga ne mogu dobiti ni potrebnu stručnu podršku, a kamoli asistente u nastavi, kakve se osigurava u većim gradovima, a članovi Dječjeg foruma iz Nove Gradiške iznijeli su problem nedostatne stomatološke zaštite i ograničenih ortodontskih usluga za djecu u njihovom kraju. Lokalnim problemima pozabavila su se i djeca u Vinkovcima koja su se požalila da u nedavno uređenoj gradskoj pješačkoj zoni više nema mjesta za neke njihove aktivnosti, dok su djeca Zaboka istražila mogućnosti poboljšanja sigurnosti djece u prometu u svome gradu.  Pojedini Dječji forumi pozabavili su se općim temama koje su zagovarali u svojoj lokalnoj zajednici pa su tako djeca u Slavonskom Brodu istražila kako poboljšati povjerenje između djece i roditelja, što je po njihovom mišljenju recept za sretno djetinjstvo, a Dječji forum Banove Jaruge bavio se komunikacijom među djecom i odraslima te lijepim i ružnim riječima koje se pritom mogu čuti.

Djeca iz Virja usmjerila su se na pružanje pomoći svojim prijateljima s teškoćama u razvoju, u Slatini su odlučili podržati djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima, a u Dugom Selu članovi Dječjeg foruma ustali su u obranu prava djece pušača, predlažući da se na predavanja u školi o opasnostima pušenja pozovu i roditelji te da i mediji više pišu o tome koliko djecu ugrožava dim cigareta u obiteljskome domu. Djeca u Đakovu i u Osijeku pozabavila su se temama opijanja i kasnih noćnih izlazaka djece te različitih oblika nasilja, zahtijevajući jačanje zaštite i odgojnog rada s djecom, kao i dosljednu primjenu zakona o zabrani prodaje alkohola djeci. Dječji forum iz Remeta u Zagrebu istraživao je problem rasizma u lokalnoj sredini i nastoji pokrenuti aktivnosti za prihvaćanje različitosti među djecom, u Kutini djeca zahtijevaju edukaciju o zdravoj zajednici, u Lovranu se bore protiv siromaštva, a u Opatiji brane dječje pravo na Djeda Mraza. Dječji forum Varaždina želi promicati dječja prava i putem glazbe te su predstavili pjesmu „”to su dječja prava”, uz koju namjeravaju snimiti i glazbeni spot.

Većina dječjih prijedloga sadržavala je i konkretne primjedbe i upute za lokalne vlasti, ali i institucije na regionalnoj i državnoj razini, kao i za  zastupnike Hrvatskoga sabora. Preostaje vidjeti hoće li oni ozbiljno shvatiti dječji glas i krenuti u akciju.