Djeca iz NEF-a Hrvatske razgovarala sa zastupnicima u EU parlamentu

Djeca iz NEF-a Hrvatske razgovarala sa zastupnicima u EU parlamentu

U organizaciji Društva “Naša djeca” Opatija, koordinatora Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda – NEF Hrvatske,  26. kolovoza 2020. održan je online sastanak sa zastupnicima iz Hrvatske u Europskom parlamentu.

Prvi saziv Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochilda Hrvatske – NEF konstituiran je krajem 2019., kao projekt koji u partnerstvu koordiniraju i provode Društvo “Naša djeca” (DND) Opatija i Savez društava “Naša djeca” Hrvatske pod pokroviteljstvom Eurochilda. Zagovarajući pravo djece na participaciju, kao pravo da se njihov glas čuje u svim odlukama koje ih se tiču, Eurochild kontinuirano radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i na uključivanju djece u donošenje odluka na lokalnim, nacionalnim i europskim razinama. U radu NEF-a sudjeluje i predstavnica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS) Martina Vidović.

Članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske – djeca iz Zaboka, Opatije, Čabra, Velike Gorice, Nove Gradiške i MMS-a – sudjelovala su na online sastanku sa zastupnicima Hrvatske u Europskom parlamentu u okviru projekta “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” NEF-a Hrvatske, koji polazi od ideje da djeci za razvoj građanske kompetencije nije dovoljno samo znanje o ljudskim pravima, političkim pojmovima i procesima, već im treba omogućiti prakticiranje demokratskih načela unutar školskoga života i društvene zajednice.

Tema online sastanka bilo je stanje dječjih prava danas Hrvatskoj, u Europi i svijetu, a uz djecu iz NEF-a Hrvatske, na njemu su sudjelovali: Iris Abraham, savjetnica u kabinetu potpredsjednice Europske komisije Dubravke Šuice, zadužene za dječja prava i komunikaciju, zastupnici Hrvatske u Europskom parlamentu Tomislav Sokol i Karlo Ressler, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić te voditelji NEF-a Hrvatske. Na sastanku su sudjelovale i predstavnica MMS-a Martina Vidović te savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Sastanak je otvorila tajnica DND Opatija i dopredsjednica Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić, koja je naglasila kako je aktivno sudjelovanje djece u životu svojih gradova, država i Europe važan preduvjet za stvaranje prijateljskih zajednica za djecu. Upravo su lokalne zajednice najprikladnije za poticanje i razvijanje aktivnog dječjeg sudjelovanja. Sudjelovanje djece i mladih, posebice u lokalnim sredinama, ključno je pitanje društvenog razvoja 21. stoljeća, naglasila je.

Kao uvod u temu o stanju dječjih prava članovi NEF-a Hrvatske sve prisutne upoznali su sa svojim radom i zaključcima 1. susreta NEF-a Hrvatske održanog u prosincu 2019. godine u Opatiji, predstavili su svoj projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici” i kampanju “Dječja prava na prvom mjestu” te istraživanje Eurochilda i UNICEF-a “Europa kakvu djeca žele”.

Tom je prilikom Iris Abraham NEF-ovcima ukratko predstavila dva važna dokumenta Europskog parlamenta koji su u pripremi, a riječ je o Jamstvu za djecu i Strategiji EU-a za prava djece. Članove NEF-a potom je zanimalo hoće li ti dokumenti koji se odnose na djecu biti djeci predstavljeni i napisani na način primjeren i razumljiv djeci te hoće li i koliko djeca biti uključena u njihovu izradu. Pitali su je i kako ona vidi dosege Europske unije u pogledu dječjih prava za pet do deset godina.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević pozdravila je održavanje sastanka kao primjera dobre prakse u primjeni jednog od temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta o sudjelovanju djece i prilike da djeca izraze svoje ideje i stavove te se pritom osvrnula i na rad svoje Mreže mladih savjetnika. Govorila je o problemima s kojima se danas susreću djeca i njihove obitelji, naglasivši posebno probleme nastale u vrijeme pandemije COVID 19 te je pozvala predstavnike Hrvatske u europskim institucijama da u svojem djelovanju dječja prava postave visoko na listu svojih prioriteta.

Zastupnici  u Europskom parlamentu Tomislav Sokol i Karlo Ressler odgovarali su na pitanja članova NEF-a u kontekstu aktualne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, o stavu i iskustvima europskih država u odnosu na početak nove školske godine, o održavanju nastave, balansiranju poslovnih obveza roditelja i obiteljskih obveza, pogotovo u obiteljima s mlađom djecom. Odgovarali su i na pitanja o tome kako EU može ojačati dječju participaciju u sustavu školstva, zatim o migrantima, o tome kako EU daje pomoć obiteljima imigranata za bolje životne uvjete te kako na razini EU možemo spriječiti diskriminaciju među djecom. Djeca su pitala zastupnike i na koji će se način kontrolirati i osigurati zdravlje učenika koji prebivaju u učeničkim domovima i dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, a za vikend se vraćaju svojoj kući, zatim, kakvi su planovi EU za unapređivanje kvalitete života djece u slabo naseljenim krajevima, istaknula su i temu o tome kakav je život djece s teškoćama u razvoju u vrijeme epidemije COVID-19 te druga pitanja.

Svoja pitanja NEF-ovci su zaključili pozivom zastupnicima da učine što više mogu da se glas djece u Europi više čuje i uvaži.