Djeca izradila taktilne slikovnice

Djeca izradila taktilne slikovnice

Taktilne_3U Hrvatskoj knjižnici za slijepe predstavljen je 13. travnja 2011. projekt učenika 4. razreda Osnovne škole Josipa Račić  u Zagrebu “Dodir priča” i njegovi rezultati – maštovite taktilne slikovnice koje omogućuju slijepoj djeci da i dodirom dožive dječje priče. Na predstavljanju je bila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak, koja je u svom obraćanju djeci i odraslima istaknula da je riječ o iznimnom primjeru poticanja kreativnosti djece i njihova sudjelovanja u društvu, pri čemu su se učenici dodatno senzibilizirali za potrebe djece oštećena vida koja drukčije doživljavaju svijet oko sebe.

U sklopu projekta, učenici 4.a razreda iz grupe Građanski odgoj, uz pomoć i vodstvo svoje razrednice Dragane Rakonce, izradili su desetak taktilnih slikovnica rukovodeći se Smjernicama za izradu taktilnih slikovnica za slijepu djecu. “Slikopriče” Željke Horvat Vukelja, jednu basnu i jednu autorsku slikovnicu, koja je rad učenika, vješto su i kreativno pretvorili u taktilne slikovnice. Tako su pokazali da taktilne slikovnice mogu biti kvalitetne, a da pritom ne moraju nužno biti preskupe. Ta njihova aktivnost bila je i izraz njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu, koje su, svojim djelom, zacijelo učinili boljim. Tekstualni dio slikovnica – uvećani tisak i Brailleovo pismo, izrađen je u tiskari Hrvatske knjižnice za slijepe.

U svijetu svakog djeteta slikovnice zauzimaju posebno i važno mjesto. Slike čine važan dio naše okoline i ne možemo ih isključiti iz života slabovidne i slijepe djece. Taktilna slika slijepome djetetu omogućava u prvome redu da bude izjednačeno u mogućnostima s ostalom djecom, ali mu pruža i jednu novu dimenziju u spoznavanju svijeta. Različitim materijalima  dijete se potiče na istraživanje slike, što mu omogućava nova iskustva iz kojih uči i proširuje spoznaje.

Vrlo je mali broj taktilnih slikovnica dostupnih slijepoj i slabovidnoj djeci u Hrvatskoj, a njihova je cijena visoka zbog malog broja primjeraka i specifičnosti pripreme za tisak. Vrijedan i važan svaki pokušaj i uloženi trud Hrvatskog saveza slijepih, Hrvatske knjižnice za slijepe, ali i svih ostalih na kreiranju taktilnih slikovnica te omogućavanju djeci oštećena vida da priče iz slikovnica doživljavaju “pod prstima”. Dobro je stoga prisjetiti se i drugih pozitivnih primjera.

Primjerice, valja istaknuti da je u OŠ Pećine u Rijeci otvorena u prosincu 2008. Prva dječja knjižnica za djecu s oštećenjem vida. Osim prikupljanja literature namjera je da knjižnica postane mjesto educiranja, odnosno senzibiliziranja učitelja, odgajatelja i ostalih stručnjaka koji se u svom radu bave i djecom oštećena vida, djece te društva općenito.

Također je 2008. godine, u okviru obilježavanja 18. obljetnice donošenja Konvencije o pravima djeteta, Ured pravobraniteljice za djecu, sredstvima prikupljenim od prodaje doplatne marke financirala izradu taktilne slikovnice Super je bit’ različit, autorice Đurđe Miklaužić i ilustratorice Zrinke Ostović.

U Karlovačkoj županiji je 2010. godine Ema Lasić, učenica OŠ Barilović, u suradnji s drugom djecom iz razreda, bila autorica prve taktilne slikovnice Žir Bocko i vjeverica Marta, koja je namijenjena slijepoj i slabovidnoj djeci.

Osnova za stvaranje pravednog i uređenog humanog društva oživotvorenje je načela jednakih mogućnosti za sve. Svaka nova taktilna slikovnice znači korak bliže takvom društvu.